Nieuws

Afscheid Tineke van Raalte

Onze steun en toeverlaat op het kantoor van het Dinamo Fonds, Tineke van Raalte, heeft in maart jl. aangegeven het fonds te willen verlaten. Haar besluit dat we overigens respecteren, heeft ons wel verrast.

In 2008 ontstond er een vacature op kantoor. Tineke heeft toen op verzoek van haar schoonvader Donald van Raalte de werkzaamheden op kantoor overgenomen. Aanvankelijk als secretaris en later als directeur van het fonds.

Sinds die tijd is er het nodige veranderd. Zo besloot het Dinamo Fonds een website te introduceren en de werkzaamheden werden meer geautomatiseerd. Tineke heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Zij was het aanspreekpunt voor de organisaties die een aanvrage voor een financiële bijdrage indienden en onderhield ook de contacten met hen.

Daarnaast ondersteunde Tineke het bestuur en zorgde ervoor dat de adviseurs de relevante informatie kregen.

Kortom, zij had een centrale positie bij het fonds en vervulde haar functie nauwgezet en hulpvaardig.

Het spijt ons dat Tineke besloten heeft per 1 juli het Dinamo Fonds te verlaten. Wij danken haar voor haar enorme inzet voor het fonds en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.

Het bestuur van het Dinamo Fonds