Aanvragen

Aanvragen voor een eventuele uitkering uit het Dinamo Fonds kunnen vanaf heden alleen online, via onze website worden ingediend. Hiertoe dient u ons online aanvraagformulier volledig in te vullen en met de gevraagde bijlagen te verzenden. Na verzending ontvangt u automatisch een bevestiging hiervan, via uw e-mail. De aanvragen moeten voor 15 augustus 2019 door het secretariaat zijn ontvangen.

Wanneer u een aanvraag indient bij het Dinamo Fonds zal de aanvraag moeten voldoen aan zowel de door het Dinamo Fonds gestelde algemene voorwaarden, als de criteria. Een uiteenzetting van deze voorwaarden en criteria treft u hier aan: Algemene voorwaarden en criteria aanvraag Dinamo Fonds

De aanvraag moet, naast het ingevulde aanvraagformulier, ook de volgende punten bevatten:

  • een heldere beschrijving van het project waaraan het gevraagde geld zal worden besteed
  • een globaal budget inclusief dekkingsplan
  • tijdsplanning van de activiteiten
  • jongste jaarrekening
  • kopie uittreksel Kamer van Koophandel

Ons aanvraagformulier treft u hier aan: Aanvraagformulier Dinamo Fonds

Uw ingevoerde gegevens worden opgeslagen en bewaard onder uw gebruikersnaam, die gelijk is aan uw e-mailadres, en het door u opgegeven wachtwoord. Zolang u uw aanvraag nog niet heeft verzonden, kunt u deze altijd hervatten. Mocht u in de toekomst een nieuwe aanvraag willen indienen, dan zult u bij invoering van uw gebruikersnaam en wachtwoord uw algemene gegevens weer aantreffen. Zo nodig, kunt u deze dan aanpassen.

Als tegenprestatie voor een financiële bijdrage vraagt Stichting Dinamo Fonds een actieve bijdrage aan haar naamsbekendheid. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van haar logo bij het project of het benoemen van de Stichting in een redactioneel artikel of nieuwsbrief.

De definitieve besluiten ten aanzien van de ontvangen aanvragen worden eenmaal per jaar door het bestuur van het Dinamo Fonds in de oktobervergadering genomen. De uitkomst daarvan wordt aan betrokkenen in de tweede helft van november per brief bekendgemaakt. De uitkeringen worden in diezelfde periode overgemaakt.