Aanvragen

Aanvragen voor een eventuele uitkering uit het Dinamo Fonds dienen per post en per e-mail door middel van ons aanvraagformulier te worden ingediend. De aanvragen moeten voor 1 juli 2017 door het secretariaat zijn ontvangen.

De aanvraag moet de volgende punten bevatten:

  • een heldere beschrijving van het project waaraan het gevraagde geld zal worden besteed
  • een globaal budget inclusief dekkingsplan
  • tijdsplanning van de activiteiten
  • jongste jaarrekening
  • kopie uittreksel Kamer van Koophandel

Hier vindt u het aanvraagformulier-dinamo-fonds-2017. Desgewenst kunt u het formulier bij ons aanvragen.

Als tegenprestatie voor een financiële bijdrage vraagt het Dinamo Fonds een actieve bijdrage aan de werving van nieuwe donateurs. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. het plaatsten van een redactioneel artikel en/of advertentie in een regionaal blad en/of eigen media van de aanvragende instantie.

Ontvangen aanvragen worden in de bestuursvergadering van april beoordeeld voor het maken van voorlopige keuzen. De uitkomst daarvan wordt aan betrokkenen per brief bekendgemaakt. Definitieve besluiten worden pas in de vergadering van oktober genomen. Uitkeringen worden in november overgemaakt.