Aanvragen

Aanvragen voor een eventuele uitkering uit het Dinamo Fonds dienen per post en per e-mail door middel van ons aanvraagformulier te worden ingediend. De aanvragen moeten voor 1 juli 2018 door het secretariaat zijn ontvangen.

De aanvraag moet de volgende punten bevatten:

  • een heldere beschrijving van het project waaraan het gevraagde geld zal worden besteed
  • een globaal budget inclusief dekkingsplan
  • tijdsplanning van de activiteiten
  • jongste jaarrekening
  • kopie uittreksel Kamer van Koophandel

Hier vindt u het aanvraagformulier Dinamo Fonds 2018: Aanvraagformulier Dinamo Fonds 2018 Desgewenst kunt u het formulier bij ons aanvragen.
Als tegenprestatie voor een financiële bijdrage vraagt het Dinamo Fonds een actieve bijdrage aan de werving van nieuwe donateurs. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. het plaatsen van een redactioneel artikel en/of advertentie in een regionaal blad en/of eigen media van de aanvragende instantie.

De definitieve besluiten ten aanzien van de ontvangen aanvragen worden eenmaal per jaar door het bestuur van het Dinamo Fonds in de oktobervergadering genomen. De uitkomst daarvan wordt aan betrokkenen in de tweede helft van november per brief bekendgemaakt. De uitkeringen worden in diezelfde periode overgemaakt.