Aanvragen

Vanaf 2020 worden de aanvragen voor een financiële bijdrage uit het Dinamo Fonds tweemaal per jaar, tijdens de voorjaars- en najaarsvergadering, door het bestuur behandeld. Ook zal het bestuur dan definitieve besluiten ten aanzien van deze aanvragen nemen. De uitkomst hiervan wordt aan betrokkenen in de tweede helft van mei of november per mail bekendgemaakt. Na bevestiging van de betrokkenen over de toegekende bijdrage, kunnen ná toelichting op kosten, de bijdragen worden uitgekeerd. 

Aanvragen kunnen alleen online, via onze website worden ingediend. Hiertoe dient u ons online aanvraagformulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlagen te uploaden. Na verzending ontvangt u via e-mail automatisch een bevestiging hiervan. De aanvragen dienen voor 4 april 2022 respectievelijk 3 oktober 2022 ingediend te worden.

Algemene voorwaarden en criteria
Wanneer u een aanvraag indient bij het Dinamo Fonds zal de aanvraag moeten voldoen aan zowel de door het Dinamo Fonds gestelde algemene voorwaarden, als de criteria. Een uiteenzetting van deze voorwaarden en criteria treft u hier aan: Algemene voorwaarden en criteria aanvraag Dinamo Fonds

De aanvraag moet, naast het ingevulde aanvraagformulier, ook de volgende punten bevatten:

  • een heldere beschrijving van het project waaraan het gevraagde geld zal worden besteed
  • een globaal budget inclusief een dekkingsplan
  • tijdsplanning van de activiteiten
  • jongste jaarrekening
  • kopie uittreksel Kamer van Koophandel
  • recent bankafschrift, behorende bij het bankrekeningnummer in uw account

Ons aanvraagformulier treft u hier aan: Aanvraagformulier Dinamo Fonds

Bijwerken of aanvullen gegevens aanvraagaccount
Uw ingevoerde gegevens worden opgeslagen en bewaard onder uw gebruikersnaam, die gelijk is aan uw
e-mailadres, en het door u opgegeven wachtwoord. Zolang u uw aanvraag nog niet heeft verzonden, kunt u deze altijd hervatten. Mocht u in de toekomst een nieuwe aanvraag willen indienen, dan zult u bij invoering van uw gebruikersnaam en wachtwoord uw algemene gegevens weer aantreffen. Zo nodig, kunt u deze aanpassen. Klik hier om in te loggen.

Als tegenprestatie voor de ontvangen financiële bijdrage bent u als aanvrager verplicht een actieve bijdrage te leveren aan de naamsbekendheid van het Dinamo Fonds. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van haar logo bij het project, het benoemen van de Stichting in een redactioneel artikel of nieuwsbrief en indien mogelijk een LinkedIn uitnodiging te versturen. Ook dient u per einddatum project en, of binnen een jaar na ontvangst van de uitkering het evaluatieformulier Dinamo Fonds in te vullen. Deze staat online klaar in de webapplicatie Dinamo Fonds onder uw account en van waaruit u het ingevulde formulier ook kunt verzenden. Na verzending ontvangt u een bevestiging per e-mail.