ANBI

Stichting Dinamo Fonds beschikt over de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status. Dit heeft zowel voor de stichting fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan Dinamo Fonds.

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht voor een ANBI instelling om bepaalde informatie via internet te publiceren. Een deel van deze gegevens staan al ergens anders op onze website vermeld. Hier vindt u alle vereiste gegevens op een pagina:

  • Officiële en publiek bekende naam: Stichting Dinamo Fonds
  • Post- en bezoekadres, het telefoonnummer, en het e-mailadres: Contact
  • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving: Over Ons, Statuten
  • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders: Het Bestuur
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling: Verantwoording