ANBI

Stichting Dinamo Fonds beschikt over de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status. Dit heeft zowel voor de stichting fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan Dinamo Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht voor een ANBI instelling om het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen te publiceren.

Een deel van deze gegevens treft u elders op onze website vermeld. Voor uw gemak zijn deze hieronder voor u gespecifieerd:

  • Officiële en publiek bekende naam: Stichting Dinamo Fonds
  • Post- en bezoekadres, het telefoonnummer, en het e-mailadres: Contact
  • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving: Over Ons, Statuten
  • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders: Het Bestuur
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling: Verantwoording