ANBI

Stichting Dinamo Fonds beschikt over de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status.
Dit heeft zowel voor het Dinamo Fonds als voor u als donateur die een gift of een schenking doet aan Dinamo Fonds fiscale voordelen. Leest u hier meer over hoe u donateur kunt worden van het Dinamo Fonds.

 

Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht voor een ANBI instelling om het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen te publiceren.

  • Post- en bezoekadres, het telefoonnummer, en het e-mailadres: Contact
  • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving: Over Ons, Statuten
  • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders: Het Bestuur
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling: Verantwoording