Home

Nieuws

14 januari 2021  |  Wisseling van de wacht bij het Dinamo Fonds 

Er is een nieuwe stap gezet in de verdere ontwikkeling en groei van het Dinamo Fonds. Tijdens de bestuursvergadering van 14 januari 2021 is er een nieuwe voorzitter benoemd, Therese van Gijn-Bruggink, en zijn er twee nieuwe bestuursleden aangetreden, Ernst Boekhorst en Shirley Drost. Lees hier verder

Al ruim 25 jaar beheert het Fonds een groeiend vermogen, verkregen uit schenkingen, nalatenschappen en vermogenswinsten. Jaarlijks keert het Dinamo Fonds de netto-inkomsten uit het beheerde vermogen uit aan projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Kleinschalige vrijwilligersprojecten, die met een bescheiden financiële ondersteuning hun doel kunnen bereiken, genieten een zekere voorkeur. 

De jaarlijkse kosten van het Dinamo Fonds zijn beperkt tot ten hoogste 1% van het eigen vermogen.

Zo is het Dinamo Fonds een betrouwbare permanente bron van jaarlijkse steun aan zijn drie gekozen doelen. Het Fonds beoogt daarmee een waardevolle en toenemende bijdrage te leveren aan maatschappelijk gezien belangrijke doelen.

De behoefte aan uitkeringen is groot. Vooral voor de restauratie van monumenten wordt veel meer steun van ons gevraagd dan wij aankunnen. Daarom moet het Dinamo Fonds groeien. Meer vermogen levert meer uitkeringscapaciteit op en daarom zoeken we meer donateurs.

NB: Het Dinamo Fonds werd in 1991 opgericht onder de naam DVR Stichting. In 2006 heeft de naamsverandering van DVR Stichting naar Dinamo Fonds plaats gevonden.