Home

Nieuws

20 april 2021  Wij gaan verhuizen

Per 1 mei 2021 verhuizen wij naar een prachtige nieuwe locatie in Den Haag.

 

15 maart 2021  UPDATE
Sluitingstermijn: 8 maart 2021 (U kunt niet meer reageren)

28 januari 2021  |  Vacature Directeur (parttime)

Het Dinamo Fonds evolueert zich van een klein naar een middelgroot vermogensfonds. Dit betekent dat we qua (naams)bekendheid meer aan de weg willen en moeten timmeren. Van intern naar extern gericht. Van kleine giften naar giften met impact. Van het vermogen in eigen beheer naar uitbesteding aan een externe vermogensbeheerder.

Het bestuur heeft daarnaast besloten om – na een eerdere vernieuwings- en professionaliseringsslag in de afgelopen jaren – in de loop van 2021 van uitvoerend – naar beleidsbepalend bestuur te gaan.

De nieuwe Directeur is in meerdere opzichten het boegbeeld van het Fonds en treedt actief naar buiten om het fonds onder de aandacht te brengen bij relevante doelgroepen en stakeholders. Hij/zij is in staat om nieuwe doelgroepen voor het fonds te interesseren en beweegt zich gemakkelijk als een ervaren netwerker. De nieuwe Directeur heeft gevoel voor samenwerken met het bestuur van het fonds. Hij/zij is in staat om bestaand beleid te executeren en het bestuur met nieuwe initiatieven en ideeën te voeden.

Voor meer informatie over deze vacature klikt u hier. Wilt u direct naar het profiel en solliciteren klik hier.

 

14 januari 2021  |  Wisseling van de wacht bij het Dinamo Fonds 

Er is een nieuwe stap gezet in de verdere ontwikkeling en groei van het Dinamo Fonds. Tijdens de bestuursvergadering van 14 januari 2021 is er een nieuwe voorzitter benoemd, Therese van Gijn-Bruggink, en zijn er twee nieuwe bestuursleden aangetreden, Ernst Boekhorst en Shirley Drost. Lees hier verder

Al ruim 25 jaar beheert het Fonds een groeiend vermogen, verkregen uit schenkingen, nalatenschappen en vermogenswinsten. Jaarlijks keert het Dinamo Fonds de netto-inkomsten uit het beheerde vermogen uit aan projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Kleinschalige vrijwilligersprojecten, die met een bescheiden financiële ondersteuning hun doel kunnen bereiken, genieten een zekere voorkeur. 

De jaarlijkse kosten van het Dinamo Fonds zijn beperkt tot ten hoogste 1% van het eigen vermogen.

Zo is het Dinamo Fonds een betrouwbare permanente bron van jaarlijkse steun aan zijn drie gekozen doelen. Het Fonds beoogt daarmee een waardevolle en toenemende bijdrage te leveren aan maatschappelijk gezien belangrijke doelen.

De behoefte aan uitkeringen is groot. Vooral voor de restauratie van monumenten wordt veel meer steun van ons gevraagd dan wij aankunnen. Daarom moet het Dinamo Fonds groeien. Meer vermogen levert meer uitkeringscapaciteit op en daarom zoeken we meer donateurs.

NB: Het Dinamo Fonds werd in 1991 opgericht onder de naam DVR Stichting. In 2006 heeft de naamsverandering van DVR Stichting naar Dinamo Fonds plaats gevonden.