Donateur Worden

Het Dinamo Fonds heeft een respectabel aantal donateurs en is dankbaar voor hun geweldige steun tot nu toe. Om het toenemende aantal aanvragen te kunnen honoreren is het essentieel dat het Fonds blijft groeien. Daarom zoekt het Dinamo Fonds actief naar nieuwe donateurs.

U wilt best een bijdrage leveren aan een blijvende bron van uitkeringen aan goede doelen als ook aan een keur van instellingen die de doelen van het Dinamo Fonds waarmaken. Dat zijn vaak kleine instellingen die u zelf moeilijk kunt uitzoeken en die niet in staat zijn om u te vinden als ze u zouden willen benaderen. Daarom alleen al vervult het Dinamo Fonds een belangrijke rol voor een ieder die dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg belangrijk vinden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om donateur te zijn, u kiest de vorm van donatie welke het best bij u past:
  • Eenmalige schenking – als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is die aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting
  • Jaardonaties – volledig aftrekbaar indien vastgelegd in een notariële akte of in een onderhandse schenkingsovereenkomst
  • Erflating – vastgelegd in een testament.

Aanmelden
Graag zouden wij u dan willen verzoeken om telefonisch contact op te nemen met het bureau via het telefoonnummer: 070-324 60 06. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via het e-mailadres: info@dinamofonds.nl.