Vacatures

Sluitingstermijn: 8 maart 2021 – U kunt niet meer reageren.

Vacature  Directeur (parttime)

Stichting Dinamo Fonds is op 31 december 1991 opgericht door de heer Donald E. van Raalte, onder het motto: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf.” Het doel van het Fonds is om een ideële instelling voor het algemeen nut te zijn, bedoeld voor het nageslacht ‘omdat de huidige generaties de rijkdommen van de aarde gebruiken zonder er bij stil te staan, wat de gevolgen zijn voor hen’, aldus de oprichter. De gekozen doelcategorieën zijn daarom geselecteerd op de functie “bewaren” (monumenten, natuur) en “beschermen” (dieren, natuur).

Actuele situatie
Eind 2018 is de oprichter overleden. In 2020 hebben we stappen ondernomen om te komen tot een transitie. Oude methoden en werkwijzen zijn veranderd, het bestuur en bureau zijn vernieuwd.

Het vermogen van het fonds is door een schenking eind 2018 van de oprichter verdubbeld. Dit heeft als gevolg dat de uitkeringen met ingang van 2019 ook zijn verhoogd. Al met al betekent dit een verhoogde inspanning van het fonds om het aantal aanvragen, met name voor de categorie Dieren te laten stijgen.

Door de bovenstaande ontwikkeling evolueert het fonds zich van een klein naar een middelgroot vermogensfonds. Dit betekent dat we qua (naams)bekendheid meer aan de weg willen en moeten timmeren. Van intern naar extern gericht. Van kleine giften naar giften met impact. Van het vermogen in eigen beheer naar uitbesteding aan een externe vermogensbeheerder.

Het bestuur heeft daarnaast besloten om – na een eerdere vernieuwings- en professionaliseringsslag in de afgelopen jaren – in de loop van 2021 van uitvoerend – naar beleidsbepalend bestuur te gaan.

Profiel Directeur
De nieuwe Directeur is in meerdere opzichten het boegbeeld van het Fonds en treedt actief naar buiten om het fonds onder de aandacht te brengen bij relevante doelgroepen en stakeholders. Hij/zij is in staat om nieuwe doelgroepen voor het fonds te interesseren en beweegt zich gemakkelijk als een ervaren netwerker. De nieuwe Directeur heeft gevoel voor samenwerken met het bestuur van het fonds. Hij/zij is in staat om bestaand beleid te executeren en het bestuur met nieuwe initiatieven en ideeën te voeden.

Voor meer informatie over deze vacature en de profielschets klikt u hier.