Verantwoording

  • Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid bij het beheer van het Dinamo Fonds en betracht de grootst mogelijke nauwkeurigheid in het beoordelen en het toekennen van aanvragen.

Het bestuur heeft zich verplicht zich te verantwoorden jegens haar donateurs en de adviseurs in de vorm van een jaarverslag. In dit vrij beschikbare document wordt op toegankelijke en transparante wijze verantwoording afgelegd.

Omdat het doel van het Dinamo Fonds is zoveel mogelijk geld te kunnen doneren aan goede doelen, werkt het zelf met een minimaal kostenbudget. Dit bedraagt minder dan 1% van het eigen vermogen en wordt grotendeels gebruikt voor administratie, secretariaat en huisvesting; een bescheiden restant is bestemd voor fondsenwerving.

Jaarverslagen per jaar als PDF te downloaden.