Natuur

JaarAanvragerUitkering
2006Drentse Landschap, Torenveen-Bonnerkl.€€€ 12.000
2006Zuid-Hollands Landschap (Diefdijk-west)€€ 12.000
2006Stichting De Bovenlanden, Wilnis (Gagelgeb.)€€ 5.000
2006SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht€€ 3.000
2006Stichting Schapedrift, Ermelo€€ 1.000
2006Agrarische Natuurvereniging Wieringen€€ 1.000
2006Natuurmonumenten, hooivlet Vlietl.€€ 1.000
2007Drentse Landschap (Stadsrnd Hoogeveen)€€ 15.000
2007Natuurmonumenten (Het Aalkeetbuiten)€€ 14.000
2007Stichting Natuurbeh.Hoekschewrds Landsch.€€ 5.000
2007SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht€€ 3.000
2007StichtingBeh.Oude Begraafplaats Naarden€€ 2.000
2007W.J. Westeneng, Groenekan€€ 1.000
2008Stichting De Bovenlanden, Aalsmeer€€ 10.000
2008Landschap Noord-Holland (Balgzandpolder)€€ 10.000
2008siw Intern. Vrijwilligersproject, Utrecht€€ 4.500
2008Agr. Natuurvereniging West Friesland€€ 3.000
2008Stichting reakt regio Haaglanden€€ 2.500
2008Het Drentse Landschap (Dalerpeel)€€ 10.000
2009Stichting Beheer Natuur & Landelijk gebied€€ 6.000
2009Landschapsbeheer Groningen€€ 3.000
2009Stichting Het Geldersch Landschap€€ 6.000
2009Landschap Noord-Holland€€ 4.500
2009Stichting Het Limburgs Landschap€€ 5.000
2009Stichting Int. Vrijwilligersprojecten€€ 3.000
2009Stichting Schermer Molens€€ 2.500
2010Stichting het Limburgs Landschap€€ 5.000
2010Landschap Noord-Holland€€ 5.500
2010SIW€€ 4.500
2010Stichting de Bovenlanden€€ 5.000
2010Werkgroep Behoud de Peel€€ 5.000
2010Zuid Hollands Landschap€€ 5.000
2011St.H.Limb.Landschap, Arcen Kaldenbroek€€ 4.500
2011St. ZH. L.sch., Rdam, aank. Wassergeest€€ 10.000
2011St. Florestas, Oosterwolde gereedschap€€ 500
2011SIW, Utrecht, leeftocht Staatsbosbeheer€€ 3.300
2011Landsch. NH. oevergracht Fort Krommenie€€ 5.000
2011Landsch. NH. Castr., onderh. bos Schoorl€€ 4.000
2011Agrar. Natuurv. W.-Fr. Andijk aanleg oever€€ 2.700
2012Zwaluwcomm. Goingarijp, wand+‘bunker’€€ 1.500
2012Stichting Limburgs Landschap, amfibieën raster€€ 8.500
2012Stichting de Bovenlanden Aalsmeer, grond€€ 8.500
2012SIW, internat. vrijwilligers projecten€€ 3.000
2012Landschap NH, Ilperveld Integraal€€ 8.500
2013Natuurmonumenten€€ 4.000
2013Stichting Het Zuid-HollandsLandschap, Aankoop natuurgebied Ommeloop€€ 10.000
2013Stichting Het Zuid-HollandsLandschap, Polders Poelgeest aankoop€€ 2.000
2013Landschap Overijssel, Aankoop kavel Reestdal€€ 10.000
2013Landschap Noord Holland€€ 4.000
2014Landschap Noord-Holland, Aankoopkansen Zuiderveen€€ 5.000
2014SIW, Natuurproject Twijzel en Groote Peel
€€ 3.000
2014Landschap Overijssel, Regge 2014€€ 8.000
2014Natuurmonumenten, Aankoop in de Bloemkampen€€ 8.000
2014Nederlands Cultuurlandschap, Restauratie Maasheggen Middelaar-Bergen€€ 1.000
2014Limburgs Landschap, Landschappark Amby Maastricht€€ 5.000
2014Geldersch Landschap, project Muggenhoek€€ 5.000
2015Stichting Het Drentse Landschap, Aankoop bosjes Mandelanden€€ 5.000
2015Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom, Behoud van landgoed Rhederhof€€ 4.500
2015Stichting Landschap Noord-Holland, Isolatie fortgracht Zuidwijkermeer€€ 6.000
2015Stichting Meer Met Vrijwilligers i.o., Aanschaf materiaal t.b.v. natuurbeheer Fortenland€€ 2.900
2015SIW, 4 natuurprojecten - Twijzel, Oudemolen, Nijmegen en Ouwerkerk€€ 1.500
2015Stichting Het Drentse Landschap, Aankoop drietal bosjes Rheebruggen, Oude Diep en Vossenberg€€ 6.500
2015Geldersch Landschap, Landschapherstel Rosandepolder€€ 4.000
2015Vereniging Natuurmonumenten, Aankoop Harger- en Pettemerpolder€€ 6.000
2015Werkgroep Behoud de Peel, Kosten griffierechten€€ 3.600
2016Vogelbescherming Nederland, rietherstel Loosdrechtse Plassen tbv grote karekiet € 4.000
2016Vogelbescherming Nederland, “Natte voeten voor de weidevogels” € 3.000
2016Vogelbescherming Nederland, nestgelegenheid voor de oeverzwaluw € 4.500
2016Vogelbescherming Nederland, Informatiebord oeverzwaluwen Zoetermeer€ 2.000
2016Landschap Noord-Holland, aanleg paddenscherm op Buitenplaats Leyduin€ 4.000
2016Landschap Noord-Holland, inirichting percelen Veldt € 4.500
2016Stichting Internationale Vrijwilligersprojecten, projecten Twijzel en Oudemolen€ 1.000
2016Stichting het Geldersch Landschap, aankoop bosperceel Tongeren€ 2.000
2016Stichting Het Utrechts Landschap, aankoop 22 ha in de Elster Buitenwaard€ 6.800
2016Werkgroep behoud de Peel, project “Verbetering Programma Aanpak Stikstof”€ 5.000
2016Stichting FREE Nature, uitvoering taak kuddebeheerder in gebied Kuipersveer€ 1.000
2016IVN Westerveld, project “Zet de berm in bloei voor de bij.” € 1.500
2016Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, knotten van bomen€ 1.500
2016Vereniging natuur- en landschapsbeheer Rijn- en Gouwe Wiericke € 4.200
2017Landschap Noord-Holland, Waterberging Twisk € 10.000
2017BEE Foundation, aanleg leefomgeving bij € 8.000
2017Vogelbescherming Nederland, factsheets informatie vogels € 1.000
2017Landschap Zuid-Holland, aankop Crezéepolder€ 10.000
2017Stichting Het Drentse Landschap, aankoop grond Hunzedal € 6.500
2017Stichting Landschapsfonds Alphen aan de Rijn, broedbiotoop roerdomp en ijsvogel € 1.500
2017IVN-afdeling Westerveld, draaiboek verbetering leefomstandigheden van de bij € 6.000
2017Werkgroep Behoud de Peel, inhuur kennis hydrologie Leegveld€ 1.500
2017 Stichting Mooi Binnenveld, aankoop grond € 10.000
2018Stichting Martenastate, verwerving en herinrichting grond€ 7.500
2018Stichting Landschap Overijssel, grondaankoop in gebied Vledders en Leijerhooilanden€ 15.000
2018Stichting RAVON, Nijmegen, inzet secretaris€ 6.740
2018Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom, juridisch advies€ 12.000
2018Stichting Groninger Landschap, verbetering biotoop Nanninga's bos€ 4.000
2018Stichting Landschap Noord-Holland, herstel Kastanjelaan€ 4.640
2018Stichting Het Drentse Landschap, aankoop perceel grasland langs Plankensloot€ 10.000
2018Vogelbescherming Nederland, bescherming tapuit Aekingerzand€ 10.000
2018Stichting Noordbrabants Landschap, grondaankoop in natuurgebied De Brand€ 15.000
2018Stichting Groninger Landschap, verbetering natuurkwaliteit Hunzezone€ 10.000
2019Stichting Vogelwerkgroep Geesteren, project “Red de Grutto” € 3.320
2019Stichting De Noordzee, project “Beach Cleanup Tour” € 5.000
2019Stichting Het Drentse Landschap, aankoop grond natuurgebied Gasterse Duinen€ 12.635
2019It Fryske Gea, aanleg vleermuisbunker in Ketlikerskar € 5.000
2019Stichting RAVON,100 jaar plantenonderzoek door citizen scientists in Nederland € 1.500
2019Stichting IKL, project “Vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad” € 10.000
2019Stichting IKL, Project “Vliegend hert” € 6.732
2019Stichting het Noordbrabants Landschap, herstel leefgebied Brouwketel (Zwartven)€ 5.440
2019Stichting de Bovenlanden, oeverherstel legakkers Gagel € 5.000
2019Vogelbescherming Nederland, veilige broedplaatsen voor de zwarte stern€ 15.000
2019Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, uithalen en baggeren van de dijksloot, greppels Visschersplaat en het uitrangeren van riet tegen ganzenvraat€ 14.000
2019Stichting Het Groninger Landschap, uitbreiding oeverzwaluwwand in De Onlanden/Lettelberterpetten€ 3.000
2019Stichting Landschapsbeheer Gelderland, aanschaf drone€ 3.000
2019Stichting RAVON/ Diergaarde Blijdorp, kweekprogramma en onderzoek bedreigde Antilliaanse leguaan€ 10.386
2020Stichting Het Drentse Landschap, Aankoop Knoflookpad perceel Weerdinge
€ 25.000
2020Stichting IKL, Levend archief
€ 4.000
2020Stichting De Noordzee, Boskalis Beach Cleanup Tour 2020
€ 5.000
2020Stichting RAVON, afdeling FLORON, Digitaliseren historische plantenwaarnemingen
€ 600
2020It Fryske Gea, Broedvogels Noarderleech
€ 5.000
2020Natuur & Milieu, Citizen Science Waterkwaliteit & Biodiversiteit
€ 35.000
2020Stichting Veldstudie, Verbetering & Modernisering Materialen Educatief Veldwerk Onderzoek
€ 1.000
2020G.A. van der Lugt stichting, Insectenvriendelijk maaien
€ 2.000
2020LandschappenNL, Scholenprogramma Natuurklusdag 20 jaar Natuurwerkdag
€ 2.500
2020Stichting IKL, Biodiversiteitsparkje Echt
€ 2.000
2020Landschapsbeheer Flevoland, Alpenwatersalamander in Lelystad Citizen science in tuinvijvers
€ 3.437
2020Stichting Landschap Noord-Holland, Biodiversiteitsherstel rond Forten
€ 7.000
2020IVN Eerbeek, kwaliteitsimpuls Harmanahof
€ 1.938
2020Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom, Landgoed Rhederhof (Rheden, Gld)
€ 4.500
2020Stichting 't Swieneparredies, Ecologisch berm- en weidebeheer fase 1
€ 3.000
2020LandschappenNL, Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap
€ 25.000
2020Stichting NatuurAlert Nederland, Expert-onderzoek effecten van vlaktekap op de ecologische kwalteit van bossen
€ 8.000