Monumenten

JaarAanvragerUitkering
2006Dorpskerk, Middenbeemster€ 3.000
2006Hervormde Kerk, Koudekerk a/d Rijn€ 3.000
2006RK Kerk, Beesd€ 3.000
2006Stichting Kasteel Heeswijk€ 3.000
2006Stadsherstel Hindeloopen (sluis + -brug)€ 2.500
2006Sint Bonifatiuskerk, Leeuwarden€ 2.500
2006Verg. Rotterdamse Manège€ 2.000
2006Hervormde Kerk, Kantens (orgel)€ 2.000
2006Ver. Chr. Gem. Dokkum (Van Dam-orgel)€ 2.000
2006Molenstichting Westerkwartier (De Eendracht)€ 2.000
2006Stichting Widde Meuln, Ten Boer€ 2.000
2006Stichting Oude Alg. Begraafplaats, Zeist€ 1.000
2006Stichting Station op Wielen, Houten€ 1.000
2006Stichting Praalgraf M. baron van Coehoorn€ 1.000
2006Protestantse Kerk, Zeddam€ 1.000
2006PKN Kerk, Wons€ 1.000
2006NH Kerk, Niekerk€ 1.000
2006Sint Plechelmuskerk, De Lutte (ramen)€ 1.000
2006Hervormde Kerk, Angerlo€ 1.000
2007Oosterkerk, Hoorn€ 4.000
2007Hervormde Kerk, Ommelanderwijk€ 3.000
2007SOW Kerk, Berlicum-Rosmalen€ 3.000
2007Doopsgezinde Kerk, Berlikum€ 2.000
2007Par. OLV ten Hemelopn. Kampen (kapel)€ 2.000
2007Stichting Alde Fryske Tsjerken (Kerkje Boer)€ 2.000
2007Sint Martinuskerk, Halsteren€ 2.000
2007Dorpskerk, Jistrum (kerk + orgel)€ 2.000
2007Hervormde Kerk, Lellens€ 2.000
2007Stichting Kabinetorgel 1762 Onderhorst€ 2.000
2007Stichting De Rode Hoed, Amsterdam (orgel)€ 2.000
2007StichtingRest. Prom. Hinsz Orgel Zandeweer€ 2.000
2007Stichting Orgel Hervormde Kerk Asperen€ 2.000
2007Stichting Rest.Vollebregt Orgel StichtingLambertus€ 2.000
2007Molen Stichting Onderdendam (Hunsingo)€ 2.000
2007StichtingBehoud Kasteelerfgoed Asten (ruïne)€ 2.000
2007Kunstlievend Gen. Pictura, Groningen€ 2.000
2007Stichting Gilde van Sint Joris, Noordwijk€ 2.000
2008Stichting Beh. Gr.- of Sint Michaëlskerk, Zwolle€ 3.000
2008Doopsgezinde Gem. Makkum (hekwerk)€ 2.000
2008RK Parochie Sint Vitus (interieur kerk)€ 2.000
2008Stichting Beh. Monum. Gem. Franekerdeel€ 2.000
2008Herv. Gem. Tjamsveer (rest. toren en kerk)€ 2.000
2008Herv. Gemeente 's Gravenmoer€ 2.000
2008Ger. Kerk Harderwijk (Plantagekerk)€ 2.000
2008Prot. Gem. Veere (Kleine Kerk)€ 2.000
2008Prot. Gem. Rolde (orgel)€ 2.000
2008Par. Stichting Joseph te Utrecht (orgel)€ 2.000
2008Herv. Gem. Naaldwijk (orgel)€ 2.000
2008Stichting van Deventer / Heyneman-orgel€ 2.000
2008Stichting Restauratie Knipscheer€ 2.000
2008Stichting Het Limburgs Landschap (volmolen)€ 3.000
2008Stichting Z.H. Landschap (watermolen)€ 2.000
2008Molenstichting De Koe (Ermelo)€ 2.000
2008Stichting Molens Binnenmaas€ 2.000
2008Joodse Begraafplaats (Workum)€ 2.000
2008N.H. Gem. Ootmarsum (Hofmeiershuis)€ 2.000
2009Stichting Molen ‘Bataaf'€ 2.000
2009Vereniging Hendrick de Keyser€ 2.000
2009Artis€ 2.000
2009Prot. Gem. Oosterhout€ 1.000
2009Landschap Overijssel€ 1.000
2009Stichting Jospehkerk Haarlem€ 2.000
2009Coll. Kerkrentm. Herv. Gem. te Brakel€ 2.000
2009Stichting Martinusparochie in ‘t Veld€ 2.000
2009Parochie Stichting Lambertus€ 2.000
2009Bisschopskas van Haarlem€ 2.000
2009Doopsgezinde Gemeente Enkhuizen€ 2.000
2009Prot. Gem te Loenen Veluwe€ 2.000
2009Parochie H. Willibrordus te Bakel€ 2.000
2009Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft€ 2.000
2009Maartenskerk te Kollum€ 2.000
2009Prot. Wijkgemeente Soest-Nooord€ 2.000
2010Prot. Gem. Burchwert (orgel)€ 2.000
2010Coll. Kerkrentm. Sibrandabuorren (orgel)€ 2.000
2010Kruikkerk te Burgum (orgel)€ 1.000
2010Parochie O.L.V. Visitatie Nrd. Zijpe (orgel )€ 1.000
2010Stichting Oude Groninger Kerken (orgel)€ 2.000
2010Prot. Gem. Leens-Mensingeweer (orgel)€ 1.000
2010Evangelisch-Lutherse gem. Bodegraven€ 1.000
2010Kerkrentm. Herv. Gem. Sebaldeburen€ 1.500
2010Stichting Alde Fryske Tsjerken€ 2.000
2010Coll. Kerkrentm. Herv. Gem. Den Burg€ 1.500
2010Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel€ 1.000
2010Coll. Kerkrentm. Herv. Gem. Lellens€ 1.000
2010Com. Rest. Schilderingen Priesterkoor€ 1.000
2010Kerkenraad Prot. Gem. Wilhelminadorp€ 1.000
2010Stichting Molen Victoria Oosteind€ 1.500
2010Stichting Molens Binnenmaas€ 2.000
2010Stichting Molen de Korenbloem€ 1.500
2010Stichting Het Kloosterhuis€ 1.500
2010Stichting Vrienden van Ackerdijk€ 2.000
2010Stichting Kasteel Middachten€ 1.500
2010Stichting Oosting-Oranjestein€ 1.000
2011Ver. H. de Keyser schildering opkamer€ 2.000
2011St.H.Limb.Landsch. Volmolen Gouw Vaals€ 2.000
2011St. Kth. Onderw.’s Heerenberg Walsteeg€ 2.000
2011St. Beh. Korenmolen’t Zand, verhuizing€ 1.500
2011St. “Het Kerkje te Staverden”, restauratie€ 1.000
2011Sint Nicolaaskerk, Elburg, renovatie vloer€ 1.500
2011RK H. Michaël, Harlingen, torenspits€ 1.000
2011Prot. Wijkgem. Soest-N, r. klokkentoren€ 1.000
2011Prot. Kerk, Baflo, restauratie Meyerorgel€ 1.500
2011Prot. Kerk v Terwispel, rest. v. Damorgel€ 1.500
2011Prot. Gem. Burchwert Schwartzburgorgel€ 1.500
2011Molenst.Nijefurd windmotor Molkwerum€ 1.500
2011Marg. H. kerk, Wildervank, restauratie€ 1.500
2011Lourdeskerk te Bergen O/Z, restauratie€ 1.500
2011Kloosterkerk Valkenburg rest. Ramen€ 1.000
2011Hofkerk, Bergeijk, restauratie hoogaltaar€ 1.500
2011Herv. Gem. Ulrum, rest. v. Oeckelenorgel€ 1.500
2011Herv. Gem. Noord/Zuidwolde, aanleg cv€ 1.500
2011Dr. Otto Baldus, rest. molen Garsthuizen€ 1.000
2011Bonifatiuskerk Oldeberkoop, ringmuur€ 1.000
2011Barbarakerk, Culemborg, rest. Koororgel€ 1.500
2012Ver. Wijkbeh. H’berg Schiebroek, rest.hek€ 1.250
2012Stichting Vrienden van het Kerkje te Boskoop€ 1.500
2012Stichting Behoud korenmolen De Nachtegaal€ 2.000
2012Stichting Oosting-Oranjestein, rest. Oranjerie€ 1.250
2012St. Maartenskerk te Hallum, Gruisenorgel€ 2.000
2012Prot. Kerk Woldendorp, rest.€ 2.000
2012Petruskerk te Leens, rest.€ 2.000
2012Oude kerk te Lunteren, rest.€ 1.250
2012Nicolaaskerk te Arnhem, Naber-orgel€ 2.000
2012Mariakerk te Uithuizermeeden, rest.€ 2.000
2012Lutherse kerk te Breda, dakrest.€ 2.000
2012Koepelkerk te Arnhem, Naber-orgel€ 2.000
2012Jacobskerk te Winterswijk, Naber-orgel€ 1.250
2012Herv. kerk te Goudriaan, fundering€ 2.000
2012Herv. kerk Oosterhesselen, V. Dam orgel€ 2.000
2012Herv. kerk Lellens, Freytag-Dik orgel€ 2.000
2012Helperkerk te Groningen, rest.€ 1.500
2013Stichting Nicolaestsjerke Húns€ 2.000
2013Protestantse Gemeente Graft-De Rijp€ 2.000
2013Onderhdscomm. “Tjamsweerster”-kerk€ 2.000
2013Dorpskerk van Bleiswijk€ 2.000
2013NH Kerk te Lutten€ 2.000
2013Restauratiecommissie Antonius PKN-kerk Kantens€ 2.000
2013Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga€ 2.000
2013Stichting Nicolaestsjerke Húns€ 2.000
2013Petrus en Pauluskerk te Loppersum€ 2.000
2013Hervormde kerk Hoevelaken€ 1.000
2013Het Drentse Landschap€ 2.000
2013Kasteel Bleijenbeek€ 2.000
2013Stichting Piet Hein€ 1.000
2013Vereniging Hendrik de Keyser€ 2.000
2013Stichting Molen De David€ 2.000
2013Stichting het Limburgs Landschap€ 2.000
2014Stichting Kerk. Erfgoed Dijkstraat Appingedam, restauratie kerk€ 1.000
2014Sint-Martinustsjerke te Ferwert, restauratie kerk€ 1.500
2014Stichting Alde Fryske Tsjerken, restauratie kerk€ 1.000
2014Stichting tot Behoud van de Dorpskerk te Grootschermer, restauratie kerk€ 2.000
2014PKN Gemeente Tijnje-Terwispel, restauratie kerk€ 2.000
2014Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug, restauratie kerk€ 2.000
2014Stichting Ontwikkeling Gemeente Woudrichem, restauratie kerk€ 1.000
2014Stichting Doarpstsjerke Metslawier, restauratie kerk€ 2.000
2014Protestantse Gemeente Losser, restauratie kerk€ 1.000
2014Stichting Vallis Pacis, restauratie kerk€ 1.500
2014Hervormde Gemeente Hasselt, restauratie kerk€ 2.000
2014Protestantse Gemeente Drogeham, restauratie kerk€ 2.000
2014Protestantse Gemeente Varik-Heesselt, restauratie kerk€ 1.000
2014Hervormde Gemeente Heukelum, restauratie Bätz-orgel€ 1.000
2014Hervormde Gemeente Waspik CvK, restauratie De Crane orgel€ 1.000
2014H. Odulphusparochie, restauratie Vollebregt orgel€ 1.000
2014Hervormde gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst, restauratie Verhofstadt/Van Dijk-orgel€ 2.000
2014Stichting Eusebius Behoud Strumphler Kerkorgel, restauratie Strumphler orgel € 2.000
2014Protestantse Gemeente Oosterhout, restauratie orgel van de Vredeskerk€ 1.000
2014Stichting Vrienden van het kerkje Kekerdom, restauratie Smitsorgel € 1.500
2014Stichting Korenmolen de Graanhalm, restauratie molen€ 1.500
2014Stichting tot behoud van de molen De Traanroeier, restauratie molen€ 2.000
2014Vereniging Natuurmonumenten, restauratie Romijn-stuw in het Waterloopbos€ 2.000
2015Evagelisch Lutherse Gemeente Apeldoorn, Restaureren van de westzijde van de kerk€ 1.000
2015Protestantse Gemeente te Wilp, Vervanging leien en herstellen dakconstructies€ 2.000
2015Stichting Kerkgebouw Goënga, Herbestemming van kerk naar cultureel centrum te Goënga€ 1.000
2015Protestantse Gemeente te Zevenaar, Herstel kerkinterieur – voegwerk, stucwerk, schilderwerk€ 500
2015Hervormde Gemeente te Buurmalsen, Restauratie kerkgebouw€ 500
2015Protestantse Gemeente Nieuwerkerk, Restauratie kerk - exterieur, dakbedekking en metselwerk€ 1.000
2015Protestantse Gemeente te Horssen, Restauratie Heerenbanken€ 1.000
2015Stichting Nationaal Monument Sint-Jan, Restauratie Mariakapel en Noordertransept€ 1.000
2015Stichting Vrienden vd Grote Kerk te Drachten, Restauratie kerkzaal en bijgebouw€ 1.000
2015Hervormde Gemeente Sint Laurens, Herstel kozijnen consistorie€ 500
2015Protestantse Gemeente Ferwert, Restauratie glas in loodramen Liudgertsjerke€ 500
2015Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoelmond, De Consistorie (fase 2)€ 1.000
2015Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden, Restauratie in- en exterieur monumentaal kerkgebouw € 500
2015Stifting Tsjerkerestauraasjes Lollum-Waaksens, Restauratie Middeleeuwse Thomaskerk te Waaksens€ 1.000
2015Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen, Realisering mindervaliden toilet€ 500
2015RK Parochie Sebastianus, Renovatie H. Sebastianuskerk€ 1.000
2015Stichting Molens Binnenmaas, Restauratie van de korenmolen de Hoop€ 1.000
2015Molenstichting Súdwest-Fryslân, Restauratie Nylânnermole te Workum€ 1.000
2015Vereniging De Hollandsche Molen, Restauratie molen De Roos te Delft€ 1.000
2015Stichting De Fryske Mole, Restauratie van drie rijksmonumentale molens€ 900
2015Stichting Windkorenmolen De Leeuw, Hydrofoberen door bijenwasbehandeling€ 500
2015Stg Instandhouding Beltkorenmolen Hermien, Twee eeuwen in weer en wind (restauratie molenkap)€ 1.000
2015Stichting Vrienden van de Tolberterkerk, Restauratie koororgel (kabinetorgel H.H. Hess)€ 1.000
2015Stichting Severijn-Orgel Sint Martinus Cuijk, Schoonmaak en pijpwerkherstel het Severijn-Orgel€ 500
2015Hervormde Gemeente Bolsward, Restauratie van het Hinsz-orgel€ 1.500
2015Stichting Grote of Sint Laurenskerk, Restauratie Transeptorgel Laurenskerk€ 2.000
2015Protestantse Gemeente Warmond, Restauratie Lohmanorgel€ 1.000
2015Stichting SCA Jozefkerk Assen, Restauratie Van Dam-orgel Jozefkerk Assen€ 1.000
2015Stg Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft, Restauratie Bätz-orgel Nieuwe Kerk Delft€ 1.500
2015Stichting de Oude Kerk te Amsterdam, Restauratie van het Vater-Mullerorgel€ 1.500
2015Christelijke Gereformeerde Kerk “De Zaaier” , Restauratie kerkorgel Flaes en Brunjes€ 1.000
2015Stichting Vrienden Semsstraatkerk, Groot onderhoud van het orgel€ 1.000
2015tichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes, Renovatie van het Marcussenorgel€ 1.000
2015Parochie St. Augustine te Geleen, Restauratie Loret orgel€ 1.000
2015Museum van Loon, Restauratie hal en vernieuwing entreegebied€ 2.000
2015Stichting Behoud Kasteel de Keverberg, Restauratie, herbouw en herbest. van Kasteel de Keverberg€ 500
2015Stichting Piet Hein, Inrichting schip & terugplaatsen interieur€ 1.000
2015Vereniging Natuurmonumenten, Restauratie TBC-huisje€ 500
2015Stg tot Behoud monumenten in Sudwest-Fryslan, Restauratie vuurtoren van Workum en aangebouwde woning€ 500
2015Stg Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk, Restauratie muur Joodse begraafplaats€ 500
2015Stichting De Zwerver, Restauratie woon- en atelierschip De Zwerver€ 600
2015Stichting Huis te Manpad, Restauratie tuinmuren en hoofdingang€ 1.000
2016Hervormde Gemeente te Sprang, Restauratie Kerk 2016€ 1.500
2016Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede, Restauratie interieur monumentale kerk € 1.500
2016 Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden, Restauratie kerk€ 1.500
2016 Baptistengemeente Parkkerk Leeuwarden, Restauratie Parkkerk€ 1.000
2016Protestantse Gemeente Oosterhout, Vervanging ramen in de Vredekerk€ 1.500
2016Stichting tot Behoud Kerktoren Pietersbierum, Restauratie toren Pietersbierum € 1.000
2016Protestantse Gemeente Terkaple, Restauratie en onderhoud kerkgebouw Terkap€ 1.000
2016Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk, Herinrichting Nicolauskerk€ 1.500
2016 Herinrichting Nicolauskerk, Verbouwing Consistorie€ 1.000
2016Protestantse Gemeente Langweer, Kerkgebouw Langweer€ 1.500
2016Protestantse Gemeente Monster, P127 - Verbouwing van gebouw de Hoeksteen€ 1.000
2016GKV Rotterdam Centrum, Verbouw van historisch kerkgebouw aan de Simonstraat 8 te Rotterdam€ 1.000
2016Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk, Restauratie toren van de Vaassense Dorpskerk€ 1.000
2016Stg Vrienden van de Sloterkerk, Restauaratie dak Sloterkerk (dakpannen)€ 1.500
2016Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk, Restauratie Maartenskerk€ 1.000
2016Monumentenstichting Boarnsterhim, restauratie Himpenserpoldermole € 1.000
2016Stichting De Fryske Mole, restauratie van drie molens € 1.500
2016Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland, restauratie korenmolen Rust Roest€ 1.500
2016Molenstichting Sudwest-Fryslan, restauratie poldermolen De Snip€ 1.000
2016Stichting tot Behoud Molen de Hoop, instandhouding molen€ 1.000
2016Stichting De Zijper Molens, restauratie poldermolens P en OT€ 1.500
2016Stichting tot Behoud van Korenmolen De Zwaluw, nieuwe wieken€ 1.000
2016Stichting Molens Binnenmaas, restauratie Korenmolen De Goede Hoop € 1.000
2016Protestantse Gemeente de Glind en Achterveld, schoonmaakbeurt Vierdag-orgel€ 500
2016Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede, restauratie Arp Schnitger-orgel€ 1.000
2016Stichting Oude Groninger Kerken, restauratie Van Oeckelen-orgel€ 1.500
2016Robustelly Society Helmond, restauratie Robustelly-orgel € 1.500
2016Protestantse Gemeente te Brummen, restauratie J.H. Holtgrave-orgel€ 1.000
2016Stichting Restauratie Hardoff-orgel 1865 Deinum, restauratie Hardoff-orgel€ 1.000
2016Protestantse Gemeente te Schettens-Schraard-Longerhouw, Schraarder Vermeulen-orgel € 1.000
2016R.K. Titus Brandsma Parochie Leeuwarden, restauratie hooforgel St. Bonifatiuskerk€ 1.500
2016Protestantse Kerk te Boxmeer, restauratie Knipscheer-orgel€ 1.000
2016Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis, restauratie pekelhuis€ 1.000
2016Stg. Beh. en Rest. Beeldenschat Sint Petrus’ Banden Kerk Venray, Elisabethraam€ 1.000
2016Stg altaar- en kunsverwerving Sint Petrus' Banden Kerk Venray, rest. 12 apostelbeelden€ 1.000
2016Parochie Sint Jozef, restauratie torenuurwerk St. Jozefkerk€ 1.000
2016Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, restauratie waterfilterkelder€ 1.000
2016Vereniging Henrick de Keyser, restauratie Etrurische kamer in Huis Barnaart€ 1.000
2016Monumentenstichting Harlingen, restauratie Grote Sluis € 1.000
2017Prot. Gem. Oostkapelle, herinrichting dorpskerk € 3.000
2017Stichting Behoud Nicolaaskerk te Kortgene, renovatie en restauratie kerk € 3.000
2017Stichting Sint Maartenskerk Sibrandabuorren, transformatie naar dorpscultuur-huis € 2.000
2017SBKG Noord Nederland en Prot. Gem. Beilen-Hijken-Hooghalen, rest. Stefanuskerk€ 2.000
2017SBKG NN en Prot. Gem. Minnertsga, restauratie leien dak € 2.000
2017Kerkvoogdij Hersteld Herv. Gem. Poortvliet, restauratie pleisterwerk interieur kerk € 1.000
2017Commissie Fondsenwerving Hervormde Gemeente Waspik, algehele restauratie kerk€ 2.000
2017Stichting Oosterkerk te Hoorn, restauratie kerk€ 4.000
2017Kerkenraad Prot. Gemeente Oldelamer-Oldetrijne, restauratie ex- en interieur kerk€ 1.000
2017Protestantse Gemeente Hengelo, aanpassing interieur kerk € 2.000
2017Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o. , meerjarig onderhoudsplan kerkgebouw€ 1.000
2017PKN Gemeente Tjerkwerd-Dedgum, herinrichting voorruimtes Sint Petruskerk € 2.000
2017Protestantse Gemeente Menaldum, restauratie en herinrichting kerk€ 3.000
2017Stichting Behoud Finkegae, restauratie en renovatie kerk€ 3.000
2017Nederlands Hervormde Gemeente Grote Kerk Epe, restauratie Meereorgel (1809) € 1.000
2017Stichting Nationaal Orgelmuseum, restauratie secretaire-orgel van der Weele (1832)Stichting Nationaal Orgelmuseum, restauratie secretaire-orgel van der Weele (1832)€ 1.000
2017Heilige Jacobus de Meerdere Parochie, restauratie Adema-orgel (1898) € 2.000
2017Hervormde Gemeente Genemuiden, restauratie Zwier van Dijk-orgel (1887) € 2.000
2017Stichting tot behoud Molen Gerrit Goukespolder, restauratie windmotor € 1.000
2017Molenstichting Súdwest-Fryslân, restauratie windmotor Ysbrechtum € 1.000
2017Stichting de Utrechtse Molens, restauratie metselwerk Molen Geesina€ 3.000
2017Stichting Piet Hein, Rotterdam, restauratie voormalig koninklijk jacht Piet Hein € 1.000
2017Vereniging Hendrick de Keyser, Huis van Lambert te Delft, keukenrestauratie € 2.000
2017Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen, restauratie en terugplaatsing tympaan voormailig Oudezijds Heerenlogement € 2.000
2017Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, rest. torenuurwerk St. Vitustoren te Finkum€ 1.000
2017 Monumentenstichting Boarnsterhim, restauratie gevel kerktoren Aegum€ 2.000
2018Stichting Grote Kerk Breda, restauratie Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk€ 3.000
2018Protestantse Gemeente Hattem, restauratie Grote of Andreaskerk€ 1.500
2018Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar, restauratie Grote Kerk € 5.000
2018O.L.V. Onbevlekt-Ontvangen-Kerk-van Terwinselen in Kerkrade, restauratie kerk€ 1.500
2018Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem, restauratie dorpskerk€ 1.500
2018Parochiecluster Beesel – Reuver - Offenbeek, restauratie Sint Lambertuskerk€ 1.500
2018Stichtnig Bijbelclub Den Helder, restauratie Nieuwe Kerk€ 2.000
2018RK Kerken Sittard, restauratie Sint Michielskerk€ 1.500
2018Protestantse Waddengemeente Texel, restauratie Sint Maartenskerk € 1.500
2018RK Petrus & Paulusparochie, restauratie kerktoren € 3.000
2018Stichting Pelikaankerk, restauratie tuinmuur€ 1.000
2018Protestantse Gemeente Garyp, restauratie toren Petrustsjerke€ 1.500
2018Protestantse Gemeente Trynwalden, restauratie rouwborden Martinuskerk€ 1.500
2018Stichting Behoud Kerkelijk Erfgoed Oostwold, restauratie toren en uurwerk kerk Oosterwold€ 1.500
2018Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden, restauratie toren H. Antonius Abtkerk€ 1.500
2018Protestantse Gemeente Delfzijl, restauratie kerktoren Farmsum€ 1.500
2018Hervormde Gemeente Zwartsluis, restauratie Knol-orgel (1796)€ 2.000
2018Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk Brouwershaven, restauratie Niehoff-orgel (1577)€ 2.000
2018Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Meije-Zegveld, restauratie Maarschalkerweerd-orgel (1896)€ 2.000
2018Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl, restauratie Van Oeckelen-orgel (1900)€ 1.500
2018College van kerkrentmeesters Dorpskerk Bleiswijk, Van den Brink-orgel (1841)€ 2.000
2018Protestantse Gemeente Schettens, Schraard en Longerhouw, restauratie Van Dam-orgel (1868)€ 2.000
2018Stichting De Fryske Mole, restauratie Van Aylvapoldermole€ 750
2018Utrechts Landschap, restauratie Loenderveense Molen€ 1.500
2018Stichting Uitgeester en Akersloter Molens, restauratie molen De Kat€ 2.000
2018Stichting Het Groninger Landschap, restauratie Nieberter molen€ 500
2018Stichting Coops Molen, restauratie Coops molen€ 3.900
2018Stichting Het Drentse Landschap, restauratie havezate Oldengaerde€ 10.000
2018Natura Artis Magistra, restauratie Groote Museum€ 14.000
2018Museum Prínsenhof Delft, zichtbaar maken grafsteen koninklijke grafkelder in Waalse kerk€ 3.150
2018Stichting Nieuw Sion, restauratie en renovatie kloostercomplex Sion€ 5.000
2018Stichting Het Groninger Landschap, restauratie TBC-huisje€ 2.000
2018Stichting Piet Hein, restauratie koninklijk jacht€ 3.000
2018Stichting Landgoed Fraeylemaborg, restauratie landgoed€ 5.000
2018Stichting Huis te Warmond en Vereniging Hendrick de Keyser, restauratie Huys te Warmont€ 5.000
2018Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100, onderhoud monumentale panden€ 25.000
2018Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde, restauratie van Charles Eyck beelden€ 5.000
2019Protestantse Gemeente Nieuwland, werkzaamheden kerkinterieur Dorpskerk van Westmaas€ 2.500
2019Protestantse Gemeente Noordwijk, restauratie 17e eeuwse tekstborden Oude Jeroenskerk in Noordwijk€ 2.500
2019Protestantse Gemeente Borne, restauratie secco’s Oude Kerk in Borne€ 2.500
2019Hervormde Gemeente Noordwolde en Zuidwolde, restauratie dak kerkgebouw in Noordwolde€ 2.500
2019Hervormde Gemeente Itens-Hinnaard, restauratie en herbestemming kerk De Fermanje in Itens€ 2.500
2019Stichting Behoud Monumenten Gemeente Tytsjerksteradiel, restauratie kerktoren en luidklok kerk Ryptsjerk€ 1.000
2019Protestantse Gemeente Varik-Heessel, restauratie dak kerk Varik€ 1.000
2019Protestantse Gemeente Makkinga, restauratie kerk Makkinga€ 1.000
2019Protestantse Gemeente Den Burg Texel, multifunctionele inzetbaarheid kerkgebouw De Burght in Den Burg€ 2.500
2019Protestantse Gemeente Boazum, conservatie gewelfschilderingen en restauratie dak Sint Maartenskerk in Boazum€ 2.500
2019Monumentenstichting Boarnsterhim, restauratie kerktoren Terptsjerke in Akkrum€ 2.500
2019Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden, aanpassingen t.b.v. multifunctionele inzetbaarheid Witte Kerkje in Terheijden€ 2.500
2019Hervormde Gemeente in Herwijnen, renovatie dak kerk Herwijnen€ 2.500
2019Stichting Restauratie Tsjerke en Toer Kubaard, restauratie toren Victorkerk in Kubaard€ 2.500
2019Stichting Kapel van Sint Maarten, nieuwe toegangsdeuren Kapel van Sint Maarten in Hoogelande€ 1.000
2019Hervormde Gemeente Winterswijk, restauratie Jacobskerk in Winterswijk€ 2.500
2019Hervormde Gemeente Tjamsweer, restauratie toren kerkgebouw Tjamsweer€ 1.000
2019Stichting De Hezenberg, renovatie Kapel Hezenberg in Hattum€ 2.500
2019Stichting Berkhouter Kerk, restauratie kerkgebouw in Berkhout€ 2.500
2019R.K. Kerkbestuur Sint Petrus’ Banden, restauratie Petrus’ Banden Kerk of de Grote kerk van Venray€ 2.500
2019Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, herstel torentje De Kapel in Hilversum€ 1.000
2019RK Parochie H. Naam Jezus te Broekhuizenvorst, restauratie toren van de H. Naam Jezus Kerk€ 2.500
2019RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Panningen, restauratie uurwerk kerktoren€ 2.500
2019Parochiefederatie H. Christoforus, H. Geest Roermond en H. Michaël Herten, restauratie O.L.V. Munsterkerk in Roermond€ 2.500
2019Stichting Fondswerving Kerkelijk Erfgoed Protestantse Gem Bellingwolde, restauratie Freijtag/Schnitger-orgel (1797) Magnuskerk€ 2.500
2019Protestantse Waddengemeente Texel Orgelcommissie, restauratie Vermeulen-orgel (1906) Maartenskerk in Oosterend€ 2.500
2019Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd, restauratie Leichel-orgel (1885) Lambertuskerk in Arum€ 2.500
2019Stichting Hintsorgel Midwolda, groot onderhoud A.A. Hinsz-orgel (1772) kerk van Midwolda€ 2.500
2019Stichting Nieuwe Kerk Den Haag, Totaal Orgelrenovatie Plan, Johannes Duyschot-orgel (1702) Nieuwe Kerk in Den Haag€ 2.500
2019Stichting tot behoud van het Kerkgebouw van de Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag, restauratie Flaes-orgel (1870)€ 2.500
2019Protestantse Gemeente Koudum, restauratie Van Dam-Orgel (1858) Martinikerk in Koudum€ 2.500
2019Gereformeerde Kerk Coevorden, restauratie/instandhouding Vermeulen/De Graaf-orgel (1912)€ 2.500
2019Stichting Oosterkerk, restauratie kerkorgel Bätz/Witteorgel (1674) Oosterkerk in Hoorn€ 2.500
2019Hervormde Gemeente Alphen aan den Rijn, restauratie Steinmeyer-orgel (1923) Adventskerk in Alphen aan den Rijn€ 2.500
2019Schermer Molens Stichting, vervanging vijzel Poldermolen D in Schermerhorn€ 2.500
2019Stichting De Westfriese Molens, restauratie Grote Molen in Schellinkhout€ 2.500
2019Stichting Molens Hoeksche Waard, restauratie van poldermolen De Poldersche Molen in Maasdam€ 2.500
2019Stichting tot Behoud der Molens op Goeree-Overflakkee, aanpassingen korenmolen De Eendracht in Dirksland€ 2.500
2019Stichting Vrouwbuurtstermolen, groot onderhoud Vrouwbuurtstermolen in Vrouwenparochie€ 2.500
2019Landgoed Quadenoord-Boschbeek B.V. herstel van de Watermolen Quadenoord in Renkum€ 2.500
2019Stichting Houtzaagmolen de Heesterboom, restauratie Houtzaagmolen De Heesterboom in Leiden€ 2.500
2019Stichting tot behoud van Molen de Hoop, restauratie Molen de Hoop in Wolphaartsdijk€ 2.500
2019Stichting Rondom de Vlaminckhorst, restauratie hooibergen in Heino€ 1.000
2019Stichting Hofje onder den Toren, restauratie en renovatie Hofje onder den Toren in Middelburg€ 2.500
2019Vereniging Hendrick de Keyser, restauratie wijzerplaat en uurwerk van klokkentoren Weeshuis Der Hervormden in Schiedam€ 1.000
2019Stichting Redemptoris Blankenberg, restauratie Kasteel Blankenberg in Cadier en Keer€ 1.000
2019Zusters Karmelietessen O.C.D., restauratie publiek toegankelijke deel van R.K. Karmelietessenklooster in Echt€ 2.500
2019Stichting Stoomgemaal en Bezoekerscentrum Arkemheen Nijkerk, restauratie Stoomgemaal Arkemheen in Nijkerk€ 2.500
2019Paleis Het Loo, restauratie keukenkeldertje van prinses Mary (1687)€ 5.000
2020Stichting Hinszorgel Leens, Restauratie Hinsorgel Leens [Gr]
€ 3.000
2020Hervormde Gemeente Harderwijk, Restauratie Gewelfschilderingen Harderwijk
€ 3.000
2020Stichting Molenviergang Aarlanderveen, Restauratie Bovenmolen 3
€ 3.000
2020St.Molen Nieuwvliet, Restauratie molen
€ 3.000
2020Stichting Schnitgerorgel Zwolle, Restauratie Schnitgerorgel
€ 5.000
2020Protestantse Gem. Wirdum e.o., restauratie/renovatie orgel
€ 1.500
2020Botterstichting Elburg, EB15
€ 3.000
2020Scots International Church Rotterdam (SICR), Controle Systeem Stadsverwarming en Isolatie SICR
€ 3.000
2020Oud Katholieke Kerk Delft, Restauratie monumentale schuilkerk
€ 3.000
2020Stichting Maria van Renkum, Behoud en beheer Maria van Renkum (op weg naar een Nationale Bedevaartskerk)
€ 5.000
2020Prot. Kerkgemeenschap Bergen op Zoom, Restauratie Naber-orgel Gorssel
€ 3.000
2020Sint Joriskerk Westerlee, Sint Joriskerk Westerlee
€ 3.000
2020RK bestuur St. Oda Parochie, Sint Donatuskapel, in Boshoven te Weert.
€ 3.000
2020Protestantse Gemeente Ferwert, Orgel St Martinuskerk
€ 3.000
2020PKN Grave, Restauratie 2020
€ 3.000
2020Stichting De Westfriese Molens, Restauratie molen Westerveer te Spanbroek
€ 3.000
2020Schermer Molens Stichting, Restauratie Ondermolen D
€ 3.000
2020Stichting tot Behoud van het voormalig Kapucijnenklooster, Stichting tot behoud van het voormalig Kapucijnenklooster
€ 5.000
2020Vereniging De Wieringer Molens, Groot Onderhoud molen De Hoop
€ 3.000
2020Parochie Heilige Michael, Restauratie Smitsorgel Den Dungen
€ 3.000
2020Parochie Sint Bonifatius Spanbroek, Restauratie Bonifatiuskerk in Spanbroek
€ 3.000
2020Rijnlandse Molenstichting, Restauratie Kagermolen
€ 3.000
2020Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk, Restauratie Laurentiuskerk in Alkmaar
€ 3.000
2020Protestantse Gemeente Medemblik, Bonifaciuskerk in Medemblik
€ 3.000
2020R.K. Kerkbestuur parochie H. Petrus, restauratie van de Parochiekerk H. Petrus in Baarlo
€ 3.000
2020Parochie HH. Petrus en Michael, Restauratie Grote Kerk Sittard
€ 3.000
2020Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela, instandhouding en restauratie Hervormde Kerk nieuwe Pekela
€ 3.000
2020Stichting Victoriuskerk Pingjum, Restauratie en Innovatie interieur Victoriuskerk Pingjum
€ 3.000
2020Stichting stevenklipper Hugo Grotius, Stevenklipper Hugo Grotius
€ 5.000
2020Protestantse Gemeente Wieringen, Restauratie Knipscheerorgel
€ 3.000
2020Stichting Vrienden van de Zuiderkerkb Enkhuizen, Digitale reconstructie gewelfschulderingen
€ 5.000
2020Stichting Molens Hoeksche Waard, Herbestemming en toegankelijkheid molen De Lelie
€ 3.000
2020Doarpstsjerke Mantgum&Skillaerd, Restauratie gewelf en orgel
€ 5.000
2020Hervormde gemeente Vorchten, Restauratie Proper orgel
€ 3.000
2020Protestantse Gemeente Silvolde, Toren Protestantse Kerk Silvolde
€ 5.000
2020Stichting Oude Groninger Kerken, Restauratie orgels kerk Harkstede
€ 5.000
2020Stg. Vrienden van de Birgittinessen, Instandhouding Abdij "Maria-Hart" te Weert
€ 5.000
2020Protestantse Gemeente Ophemert-Zennewijnen, Restauratie Kerkhofmuur
€ 3.000
2020Stichting De Westfriese Molens, Restauratie molen Ceres Bovenkarspel
€ 10.000
2020Parochie Pax Christi, Vervanging toren
€ 5.000
2020Stichting Kasteel Amerongen, Restauratie & Vernieuwing van het Margaretha Turnorplein
€ 5.000
2020Het Dordts Patriciërshuis, museum aan de Maas, Schilderwerk Maaskamer
€ 1.500
2020Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen, Van binnen mooi
€ 3.000
2020Stichting de Utrechtse Molens, Nieuwe roeden molen t Hoog- en Groenland
€ 3.000
2020Stichting Behoud Monumenten in de Gemeente Tytsjerksteradiel, Klok Kruiskerk Burgum
€ 5.000
2020PKN Delden, Orgelkas Oude Blasius
€ 3.000