Monumenten

JaarAanvragerUitkering
2006Dorpskerk, Middenbeemster€ 3.000
2006Hervormde Kerk, Koudekerk a/d Rijn€ 3.000
2006RK Kerk, Beesd€ 3.000
2006Stichting Kasteel Heeswijk€ 3.000
2006Stadsherstel Hindeloopen (sluis + -brug)€ 2.500
2006Sint Bonifatiuskerk, Leeuwarden€ 2.500
2006Verg. Rotterdamse Manège€ 2.000
2006Hervormde Kerk, Kantens (orgel)€ 2.000
2006Ver. Chr. Gem. Dokkum (Van Dam-orgel)€ 2.000
2006Molenstichting Westerkwartier (De Eendracht)€ 2.000
2006Stichting Widde Meuln, Ten Boer€ 2.000
2006Stichting Oude Alg. Begraafplaats, Zeist€ 1.000
2006Stichting Station op Wielen, Houten€ 1.000
2006Stichting Praalgraf M. baron van Coehoorn€ 1.000
2006Protestantse Kerk, Zeddam€ 1.000
2006PKN Kerk, Wons€ 1.000
2006NH Kerk, Niekerk€ 1.000
2006Sint Plechelmuskerk, De Lutte (ramen)€ 1.000
2006Hervormde Kerk, Angerlo€ 1.000
2007Oosterkerk, Hoorn€ 4.000
2007Hervormde Kerk, Ommelanderwijk€ 3.000
2007SOW Kerk, Berlicum-Rosmalen€ 3.000
2007Doopsgezinde Kerk, Berlikum€ 2.000
2007Par. OLV ten Hemelopn. Kampen (kapel)€ 2.000
2007Stichting Alde Fryske Tsjerken (Kerkje Boer)€ 2.000
2007Sint Martinuskerk, Halsteren€ 2.000
2007Dorpskerk, Jistrum (kerk + orgel)€ 2.000
2007Hervormde Kerk, Lellens€ 2.000
2007Stichting Kabinetorgel 1762 Onderhorst€ 2.000
2007Stichting De Rode Hoed, Amsterdam (orgel)€ 2.000
2007StichtingRest. Prom. Hinsz Orgel Zandeweer€ 2.000
2007Stichting Orgel Hervormde Kerk Asperen€ 2.000
2007Stichting Rest.Vollebregt Orgel StichtingLambertus€ 2.000
2007Molen Stichting Onderdendam (Hunsingo)€ 2.000
2007StichtingBehoud Kasteelerfgoed Asten (ruïne)€ 2.000
2007Kunstlievend Gen. Pictura, Groningen€ 2.000
2007Stichting Gilde van Sint Joris, Noordwijk€ 2.000
2008Stichting Beh. Gr.- of Sint Michaëlskerk, Zwolle€ 3.000
2008Doopsgezinde Gem. Makkum (hekwerk)€ 2.000
2008RK Parochie Sint Vitus (interieur kerk)€ 2.000
2008Stichting Beh. Monum. Gem. Franekerdeel€ 2.000
2008Herv. Gem. Tjamsveer (rest. toren en kerk)€ 2.000
2008Herv. Gemeente 's Gravenmoer€ 2.000
2008Ger. Kerk Harderwijk (Plantagekerk)€ 2.000
2008Prot. Gem. Veere (Kleine Kerk)€ 2.000
2008Prot. Gem. Rolde (orgel)€ 2.000
2008Par. Stichting Joseph te Utrecht (orgel)€ 2.000
2008Herv. Gem. Naaldwijk (orgel)€ 2.000
2008Stichting van Deventer / Heyneman-orgel€ 2.000
2008Stichting Restauratie Knipscheer€ 2.000
2008Stichting Het Limburgs Landschap (volmolen)€ 3.000
2008Stichting Z.H. Landschap (watermolen)€ 2.000
2008Molenstichting De Koe (Ermelo)€ 2.000
2008Stichting Molens Binnenmaas€ 2.000
2008Joodse Begraafplaats (Workum)€ 2.000
2008N.H. Gem. Ootmarsum (Hofmeiershuis)€ 2.000
2009Stichting Molen ‘Bataaf'€ 2.000
2009Vereniging Hendrick de Keyser€ 2.000
2009Artis€ 2.000
2009Prot. Gem. Oosterhout€ 1.000
2009Landschap Overijssel€ 1.000
2009Stichting Jospehkerk Haarlem€ 2.000
2009Coll. Kerkrentm. Herv. Gem. te Brakel€ 2.000
2009Stichting Martinusparochie in ‘t Veld€ 2.000
2009Parochie Stichting Lambertus€ 2.000
2009Bisschopskas van Haarlem€ 2.000
2009Doopsgezinde Gemeente Enkhuizen€ 2.000
2009Prot. Gem te Loenen Veluwe€ 2.000
2009Parochie H. Willibrordus te Bakel€ 2.000
2009Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft€ 2.000
2009Maartenskerk te Kollum€ 2.000
2009Prot. Wijkgemeente Soest-Nooord€ 2.000
2010Prot. Gem. Burchwert (orgel)€ 2.000
2010Coll. Kerkrentm. Sibrandabuorren (orgel)€ 2.000
2010Kruikkerk te Burgum (orgel)€ 1.000
2010Parochie O.L.V. Visitatie Nrd. Zijpe (orgel )€ 1.000
2010Stichting Oude Groninger Kerken (orgel)€ 2.000
2010Prot. Gem. Leens-Mensingeweer (orgel)€ 1.000
2010Evangelisch-Lutherse gem. Bodegraven€ 1.000
2010Kerkrentm. Herv. Gem. Sebaldeburen€ 1.500
2010Stichting Alde Fryske Tsjerken€ 2.000
2010Coll. Kerkrentm. Herv. Gem. Den Burg€ 1.500
2010Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel€ 1.000
2010Coll. Kerkrentm. Herv. Gem. Lellens€ 1.000
2010Com. Rest. Schilderingen Priesterkoor€ 1.000
2010Kerkenraad Prot. Gem. Wilhelminadorp€ 1.000
2010Stichting Molen Victoria Oosteind€ 1.500
2010Stichting Molens Binnenmaas€ 2.000
2010Stichting Molen de Korenbloem€ 1.500
2010Stichting Het Kloosterhuis€ 1.500
2010Stichting Vrienden van Ackerdijk€ 2.000
2010Stichting Kasteel Middachten€ 1.500
2010Stichting Oosting-Oranjestein€ 1.000
2011Ver. H. de Keyser schildering opkamer€ 2.000
2011St.H.Limb.Landsch. Volmolen Gouw Vaals€ 2.000
2011St. Kth. Onderw.’s Heerenberg Walsteeg€ 2.000
2011St. Beh. Korenmolen’t Zand, verhuizing€ 1.500
2011St. “Het Kerkje te Staverden”, restauratie€ 1.000
2011Sint Nicolaaskerk, Elburg, renovatie vloer€ 1.500
2011RK H. Michaël, Harlingen, torenspits€ 1.000
2011Prot. Wijkgem. Soest-N, r. klokkentoren€ 1.000
2011Prot. Kerk, Baflo, restauratie Meyerorgel€ 1.500
2011Prot. Kerk v Terwispel, rest. v. Damorgel€ 1.500
2011Prot. Gem. Burchwert Schwartzburgorgel€ 1.500
2011Molenst.Nijefurd windmotor Molkwerum€ 1.500
2011Marg. H. kerk, Wildervank, restauratie€ 1.500
2011Lourdeskerk te Bergen O/Z, restauratie€ 1.500
2011Kloosterkerk Valkenburg rest. Ramen€ 1.000
2011Hofkerk, Bergeijk, restauratie hoogaltaar€ 1.500
2011Herv. Gem. Ulrum, rest. v. Oeckelenorgel€ 1.500
2011Herv. Gem. Noord/Zuidwolde, aanleg cv€ 1.500
2011Dr. Otto Baldus, rest. molen Garsthuizen€ 1.000
2011Bonifatiuskerk Oldeberkoop, ringmuur€ 1.000
2011Barbarakerk, Culemborg, rest. Koororgel€ 1.500
2012Ver. Wijkbeh. H’berg Schiebroek, rest.hek€ 1.250
2012Stichting Vrienden van het Kerkje te Boskoop€ 1.500
2012Stichting Behoud korenmolen De Nachtegaal€ 2.000
2012Stichting Oosting-Oranjestein, rest. Oranjerie€ 1.250
2012St. Maartenskerk te Hallum, Gruisenorgel€ 2.000
2012Prot. Kerk Woldendorp, rest.€ 2.000
2012Petruskerk te Leens, rest.€ 2.000
2012Oude kerk te Lunteren, rest.€ 1.250
2012Nicolaaskerk te Arnhem, Naber-orgel€ 2.000
2012Mariakerk te Uithuizermeeden, rest.€ 2.000
2012Lutherse kerk te Breda, dakrest.€ 2.000
2012Koepelkerk te Arnhem, Naber-orgel€ 2.000
2012Jacobskerk te Winterswijk, Naber-orgel€ 1.250
2012Herv. kerk te Goudriaan, fundering€ 2.000
2012Herv. kerk Oosterhesselen, V. Dam orgel€ 2.000
2012Herv. kerk Lellens, Freytag-Dik orgel€ 2.000
2012Helperkerk te Groningen, rest.€ 1.500
2013Stichting Nicolaestsjerke Húns€ 2.000
2013Protestantse Gemeente Graft-De Rijp€ 2.000
2013Onderhdscomm. “Tjamsweerster”-kerk€ 2.000
2013Dorpskerk van Bleiswijk€ 2.000
2013NH Kerk te Lutten€ 2.000
2013Restauratiecommissie Antonius PKN-kerk Kantens€ 2.000
2013Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga€ 2.000
2013Stichting Nicolaestsjerke Húns€ 2.000
2013Petrus en Pauluskerk te Loppersum€ 2.000
2013Hervormde kerk Hoevelaken€ 1.000
2013Het Drentse Landschap€ 2.000
2013Kasteel Bleijenbeek€ 2.000
2013Stichting Piet Hein€ 1.000
2013Vereniging Hendrik de Keyser€ 2.000
2013Stichting Molen De David€ 2.000
2013Stichting het Limburgs Landschap€ 2.000
2014Stichting Kerk. Erfgoed Dijkstraat Appingedam, restauratie kerk€ 1.000
2014Sint-Martinustsjerke te Ferwert, restauratie kerk€ 1.500
2014Stichting Alde Fryske Tsjerken, restauratie kerk€ 1.000
2014Stichting tot Behoud van de Dorpskerk te Grootschermer, restauratie kerk€ 2.000
2014PKN Gemeente Tijnje-Terwispel, restauratie kerk€ 2.000
2014Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug, restauratie kerk€ 2.000
2014Stichting Ontwikkeling Gemeente Woudrichem, restauratie kerk€ 1.000
2014Stichting Doarpstsjerke Metslawier, restauratie kerk€ 2.000
2014Protestantse Gemeente Losser, restauratie kerk€ 1.000
2014Stichting Vallis Pacis, restauratie kerk€ 1.500
2014Hervormde Gemeente Hasselt, restauratie kerk€ 2.000
2014Protestantse Gemeente Drogeham, restauratie kerk€ 2.000
2014Protestantse Gemeente Varik-Heesselt, restauratie kerk€ 1.000
2014Hervormde Gemeente Heukelum, restauratie Bätz-orgel€ 1.000
2014Hervormde Gemeente Waspik CvK, restauratie De Crane orgel€ 1.000
2014H. Odulphusparochie, restauratie Vollebregt orgel€ 1.000
2014Hervormde gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst, restauratie Verhofstadt/Van Dijk-orgel€ 2.000
2014Stichting Eusebius Behoud Strumphler Kerkorgel, restauratie Strumphler orgel € 2.000
2014Protestantse Gemeente Oosterhout, restauratie orgel van de Vredeskerk€ 1.000
2014Stichting Vrienden van het kerkje Kekerdom, restauratie Smitsorgel € 1.500
2014Stichting Korenmolen de Graanhalm, restauratie molen€ 1.500
2014Stichting tot behoud van de molen De Traanroeier, restauratie molen€ 2.000
2014Vereniging Natuurmonumenten, restauratie Romijn-stuw in het Waterloopbos€ 2.000
2015Evagelisch Lutherse Gemeente Apeldoorn, Restaureren van de westzijde van de kerk€ 1.000
2015Protestantse Gemeente te Wilp, Vervanging leien en herstellen dakconstructies€ 2.000
2015Stichting Kerkgebouw Goënga, Herbestemming van kerk naar cultureel centrum te Goënga€ 1.000
2015Protestantse Gemeente te Zevenaar, Herstel kerkinterieur – voegwerk, stucwerk, schilderwerk€ 500
2015Hervormde Gemeente te Buurmalsen, Restauratie kerkgebouw€ 500
2015Protestantse Gemeente Nieuwerkerk, Restauratie kerk - exterieur, dakbedekking en metselwerk€ 1.000
2015Protestantse Gemeente te Horssen, Restauratie Heerenbanken€ 1.000
2015Stichting Nationaal Monument Sint-Jan, Restauratie Mariakapel en Noordertransept€ 1.000
2015Stichting Vrienden vd Grote Kerk te Drachten, Restauratie kerkzaal en bijgebouw€ 1.000
2015Hervormde Gemeente Sint Laurens, Herstel kozijnen consistorie€ 500
2015Protestantse Gemeente Ferwert, Restauratie glas in loodramen Liudgertsjerke€ 500
2015Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoelmond, De Consistorie (fase 2)€ 1.000
2015Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden, Restauratie in- en exterieur monumentaal kerkgebouw € 500
2015Stifting Tsjerkerestauraasjes Lollum-Waaksens, Restauratie Middeleeuwse Thomaskerk te Waaksens€ 1.000
2015Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen, Realisering mindervaliden toilet€ 500
2015RK Parochie Sebastianus, Renovatie H. Sebastianuskerk€ 1.000
2015Stichting Molens Binnenmaas, Restauratie van de korenmolen de Hoop€ 1.000
2015Molenstichting Súdwest-Fryslân, Restauratie Nylânnermole te Workum€ 1.000
2015Vereniging De Hollandsche Molen, Restauratie molen De Roos te Delft€ 1.000
2015Stichting De Fryske Mole, Restauratie van drie rijksmonumentale molens€ 900
2015Stichting Windkorenmolen De Leeuw, Hydrofoberen door bijenwasbehandeling€ 500
2015Stg Instandhouding Beltkorenmolen Hermien, Twee eeuwen in weer en wind (restauratie molenkap)€ 1.000
2015Stichting Vrienden van de Tolberterkerk, Restauratie koororgel (kabinetorgel H.H. Hess)€ 1.000
2015Stichting Severijn-Orgel Sint Martinus Cuijk, Schoonmaak en pijpwerkherstel het Severijn-Orgel€ 500
2015Hervormde Gemeente Bolsward, Restauratie van het Hinsz-orgel€ 1.500
2015Stichting Grote of Sint Laurenskerk, Restauratie Transeptorgel Laurenskerk€ 2.000
2015Protestantse Gemeente Warmond, Restauratie Lohmanorgel€ 1.000
2015Stichting SCA Jozefkerk Assen, Restauratie Van Dam-orgel Jozefkerk Assen€ 1.000
2015Stg Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft, Restauratie Bätz-orgel Nieuwe Kerk Delft€ 1.500
2015Stichting de Oude Kerk te Amsterdam, Restauratie van het Vater-Mullerorgel€ 1.500
2015Christelijke Gereformeerde Kerk “De Zaaier” , Restauratie kerkorgel Flaes en Brunjes€ 1.000
2015Stichting Vrienden Semsstraatkerk, Groot onderhoud van het orgel€ 1.000
2015tichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes, Renovatie van het Marcussenorgel€ 1.000
2015Parochie St. Augustine te Geleen, Restauratie Loret orgel€ 1.000
2015Museum van Loon, Restauratie hal en vernieuwing entreegebied€ 2.000
2015Stichting Behoud Kasteel de Keverberg, Restauratie, herbouw en herbest. van Kasteel de Keverberg€ 500
2015Stichting Piet Hein, Inrichting schip & terugplaatsen interieur€ 1.000
2015Vereniging Natuurmonumenten, Restauratie TBC-huisje€ 500
2015Stg tot Behoud monumenten in Sudwest-Fryslan, Restauratie vuurtoren van Workum en aangebouwde woning€ 500
2015Stg Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk, Restauratie muur Joodse begraafplaats€ 500
2015Stichting De Zwerver, Restauratie woon- en atelierschip De Zwerver€ 600
2015Stichting Huis te Manpad, Restauratie tuinmuren en hoofdingang€ 1.000
2016Hervormde Gemeente te Sprang, Restauratie Kerk 2016€ 1.500
2016Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede, Restauratie interieur monumentale kerk € 1.500
2016 Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden, Restauratie kerk€ 1.500
2016 Baptistengemeente Parkkerk Leeuwarden, Restauratie Parkkerk€ 1.000
2016Protestantse Gemeente Oosterhout, Vervanging ramen in de Vredekerk€ 1.500
2016Stichting tot Behoud Kerktoren Pietersbierum, Restauratie toren Pietersbierum € 1.000
2016Protestantse Gemeente Terkaple, Restauratie en onderhoud kerkgebouw Terkap€ 1.000
2016Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk, Herinrichting Nicolauskerk€ 1.500
2016 Herinrichting Nicolauskerk, Verbouwing Consistorie€ 1.000
2016Protestantse Gemeente Langweer, Kerkgebouw Langweer€ 1.500
2016Protestantse Gemeente Monster, P127 - Verbouwing van gebouw de Hoeksteen€ 1.000
2016GKV Rotterdam Centrum, Verbouw van historisch kerkgebouw aan de Simonstraat 8 te Rotterdam€ 1.000
2016Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk, Restauratie toren van de Vaassense Dorpskerk€ 1.000
2016Stg Vrienden van de Sloterkerk, Restauaratie dak Sloterkerk (dakpannen)€ 1.500
2016Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk, Restauratie Maartenskerk€ 1.000
2016Monumentenstichting Boarnsterhim, restauratie Himpenserpoldermole € 1.000
2016Stichting De Fryske Mole, restauratie van drie molens € 1.500
2016Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland, restauratie korenmolen Rust Roest€ 1.500
2016Molenstichting Sudwest-Fryslan, restauratie poldermolen De Snip€ 1.000
2016Stichting tot Behoud Molen de Hoop, instandhouding molen€ 1.000
2016Stichting De Zijper Molens, restauratie poldermolens P en OT€ 1.500
2016Stichting tot Behoud van Korenmolen De Zwaluw, nieuwe wieken€ 1.000
2016Stichting Molens Binnenmaas, restauratie Korenmolen De Goede Hoop € 1.000
2016Protestantse Gemeente de Glind en Achterveld, schoonmaakbeurt Vierdag-orgel€ 500
2016Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede, restauratie Arp Schnitger-orgel€ 1.000
2016Stichting Oude Groninger Kerken, restauratie Van Oeckelen-orgel€ 1.500
2016Robustelly Society Helmond, restauratie Robustelly-orgel € 1.500
2016Protestantse Gemeente te Brummen, restauratie J.H. Holtgrave-orgel€ 1.000
2016Stichting Restauratie Hardoff-orgel 1865 Deinum, restauratie Hardoff-orgel€ 1.000
2016Protestantse Gemeente te Schettens-Schraard-Longerhouw, Schraarder Vermeulen-orgel € 1.000
2016R.K. Titus Brandsma Parochie Leeuwarden, restauratie hooforgel St. Bonifatiuskerk€ 1.500
2016Protestantse Kerk te Boxmeer, restauratie Knipscheer-orgel€ 1.000
2016Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis, restauratie pekelhuis€ 1.000
2016Stg. Beh. en Rest. Beeldenschat Sint Petrus’ Banden Kerk Venray, Elisabethraam€ 1.000
2016Stg altaar- en kunsverwerving Sint Petrus' Banden Kerk Venray, rest. 12 apostelbeelden€ 1.000
2016Parochie Sint Jozef, restauratie torenuurwerk St. Jozefkerk€ 1.000
2016Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, restauratie waterfilterkelder€ 1.000
2016Vereniging Henrick de Keyser, restauratie Etrurische kamer in Huis Barnaart€ 1.000
2016Monumentenstichting Harlingen, restauratie Grote Sluis € 1.000
2017Prot. Gem. Oostkapelle, herinrichting dorpskerk € 3.000
2017Stichting Behoud Nicolaaskerk te Kortgene, renovatie en restauratie kerk € 3.000
2017Stichting Sint Maartenskerk Sibrandabuorren, transformatie naar dorpscultuur-huis € 2.000
2017SBKG Noord Nederland en Prot. Gem. Beilen-Hijken-Hooghalen, rest. Stefanuskerk€ 2.000
2017SBKG NN en Prot. Gem. Minnertsga, restauratie leien dak € 2.000
2017Kerkvoogdij Hersteld Herv. Gem. Poortvliet, restauratie pleisterwerk interieur kerk € 1.000
2017Commissie Fondsenwerving Hervormde Gemeente Waspik, algehele restauratie kerk€ 2.000
2017Stichting Oosterkerk te Hoorn, restauratie kerk€ 4.000
2017Kerkenraad Prot. Gemeente Oldelamer-Oldetrijne, restauratie ex- en interieur kerk€ 1.000
2017Protestantse Gemeente Hengelo, aanpassing interieur kerk € 2.000
2017Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o. , meerjarig onderhoudsplan kerkgebouw€ 1.000
2017PKN Gemeente Tjerkwerd-Dedgum, herinrichting voorruimtes Sint Petruskerk € 2.000
2017Protestantse Gemeente Menaldum, restauratie en herinrichting kerk€ 3.000
2017Stichting Behoud Finkegae, restauratie en renovatie kerk€ 3.000
2017Nederlands Hervormde Gemeente Grote Kerk Epe, restauratie Meereorgel (1809) € 1.000
2017Stichting Nationaal Orgelmuseum, restauratie secretaire-orgel van der Weele (1832)Stichting Nationaal Orgelmuseum, restauratie secretaire-orgel van der Weele (1832)€ 1.000
2017Heilige Jacobus de Meerdere Parochie, restauratie Adema-orgel (1898) € 2.000
2017Hervormde Gemeente Genemuiden, restauratie Zwier van Dijk-orgel (1887) € 2.000
2017Stichting tot behoud Molen Gerrit Goukespolder, restauratie windmotor € 1.000
2017Molenstichting Súdwest-Fryslân, restauratie windmotor Ysbrechtum € 1.000
2017Stichting de Utrechtse Molens, restauratie metselwerk Molen Geesina€ 3.000
2017Stichting Piet Hein, Rotterdam, restauratie voormalig koninklijk jacht Piet Hein € 1.000
2017Vereniging Hendrick de Keyser, Huis van Lambert te Delft, keukenrestauratie € 2.000
2017Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen, restauratie en terugplaatsing tympaan voormailig Oudezijds Heerenlogement € 2.000
2017Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, rest. torenuurwerk St. Vitustoren te Finkum€ 1.000
2017 Monumentenstichting Boarnsterhim, restauratie gevel kerktoren Aegum€ 2.000