Uitkeringen doelgroep dierenwelzijn 2007

Toen de Batavieren zich in Nederland vestigden, hadden ze het vooral druk met overleven. Daarom joegen ze op wild en verdedigden ze zich tegen gevaarlijke en hinderlijke dieren. Ze maakten zich in ieder geval niet druk om dierenwelzijn. Nu leven we een flink aantal eeuwen later en is dierenwelzijn nog steeds een issue, zoals dat heden ten dage heet. Er bestaan nog veel onlustgevoelens bij mensen die van mening zijn, dat dieren vaak onverdiend onrecht wordt aangedaan. Dat lokt bij sommigen zelfs bizarre daden van terrorisme uit. Helemaal fout natuurlijk, maar waar ontbreekt het dan aan? Het antwoord is: aan een algemeen erkende filosofie over de vraag, hoe wij mensen met dieren dienen om te gaan.

In april 2007 werd het Dinamo Fonds benaderd door de Stichting Dier en Recht, welke al 70 jaar – meest sluimerend – bleek te hebben bestaan. De naam wordt ook geschreven als Dierenrecht en dan volgt soms Nederland. Aldus is het lichaam geregistreerd bij de KvK. Het is nauw bevriend met de Stichting Varkens in Nood. Onze uitkering ad € 2.500 is gevraagd voor ‘inspectie en rechtshandhaving’. Gelijke bedragen zijn toen aan vier andere instellingen gevraagd. Het plan leek ons waardevol en in 2007 gebeurde het volgende: het uitgeven van een juridisch vakblad ROAR (Review Of Animal Rights), het doen van 6 aangiften inzake misstanden bij veetransport en het aanspannen van procedures. Inspecties worden altijd in samenwerking met anderen gedaan en de activiteit heeft zijn nut al bewezen. Het komt ons voor, dat Dier en Recht goed bezig is dierenbelangen te dienen.

Van de overige 13 gegadigden in het Dierenwelzijn-kader die van het Dinamo Fonds in 2007 een uitkering ontvingen, was één project erop gericht om een soort dier voor uitsterven te behoeden. Wij doelen op de boomkikker, welke dankzij Het Limburgs Landschap weer een kans krijgt in de zuidelijke Maasduinen. Wij droegen € 9.000 bij aan een project dat niet slechts de geïmporteerde bomkikkers dient, maar ook een flink stuk natuur opwaardeert. Vlug zullen we de mate van succes van het project niet horen. Want die term past niet bij boomkikkers. Zelfs niet wanneer het om voortplanting gaat! Dus moeten we nog jaren wachten voordat we naar Limburg reizen om de liefdesserenades van de boomkikkers te beluisteren.

Dierenopvang is door veel instellingen als doel gekozen en die brengen ongetwijfeld welzijn in het leven van tal van dieren. De alom bekende Stichting AAP kreeg € 7.500 ten behoeve van andere zoogdieren dan apen, die ook opvang nodig hebben. Twee andere instellingen de Vogel- en Egelopvang Delft e.o. en het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien in Veldhoven vroegen voor aanvullende activiteiten steun van het Dinamo Fonds. We keerden aan de eerste instantie € 5.000 uit voor nieuwe uitwenvolières en € 1.200 als eerste bijdrage aan de bouwkosten van kooien voor roofvogels aan de tweede. In 2008 zullen wij laatstgenoemde uitkering aanvullen.

Het opvangen van zwerfkatten lijkt een populaire bezigheid. Maar zo is het toch niet. Mensen en poezen passen goed bij elkaar. Wanneer mensen katten zonder tehuis tegenkomen willen ze graag helpen. Die drang maakt dat vele initiatieven tot kattenhulp worden genomen. En ook omdat er veel loslopende katten bestaan, die zich bijna altijd razend snel vermenigvuldigen. Wilde katjes zijn natuurlijk even schattig als tamme. Maar kattenhulp verstrekken kost geld, al was het alleen maar aan voer en doktersrekeningen voor het castreren. Dat laatste is van belang voor de kat, maar ook voor de mensengemeenschap. Soms helpt de overheid, maar er blijft ruimte te over voor steun van het Dinamo Fonds. Die bieden we in principe alleen aan buitengewone projectkosten. In 2007 was de Stichting Fideilin uit Waddinxveen weer van de partij. Hun investering betreft een unit kennels ten behoeve van zieke en net gecastreerde katten. Onze bijdrage bedroeg € 1.900. De Stichting Kattenhulp Delfland in Delfgauw zocht bij ons geld voor de financiering van een ad € 4.350 reeds aangeschafte bedrijfsauto. Wij hebben voor dit doel € 2.000 toegewezen.

Asielen zijn uiteraard niets anders dan opvangcentra. Zij vervullen een noodzakelijke rol en zijn dus in iedere stad of streek nodig. In Den Haag bestaat het oudste asiel van Nederland. Anno 1879 en heet nu Stichting Haags Dierencentrum. Dit kreeg in 2007 van ons € 2.000 als bijdrage aan de kosten van het leggen van stroeve vloeren in 16 binnen- en buitenhondenkennels. Het asiel van Alkmaar heet Stichting Dierentehuis Alkmaar en het had een heel ander soort uitrustingsprobleem. De website moest nodig worden vernieuwd en dat kostte € 1.785. Daarvan hebben wij de helft (€ 900) voor onze rekening genomen. De andere helft kwam van de Dierenloterij en dus is het Alkmaarse asiel weer uit de brand.

Oude manegepaarden opvangen is ook opvangen, maar dan met een specialisme. De Stichting t’Olde Manegepeerd in Dalmsholte kreeg van ons € 2.000 als bijdrage aan een reeks investeringen, waaronder de versteviging van de stallen en brandblusapparatuur. De Stichting Op Herme van Veronika Jong uit Ell vangt dieren èn kinderen op. En dat met evenveel grenzenloze ambitie als energie. Wij droegen € 1.500 bij aan haar werk voor opgevangen dieren en wel ter versteviging van de achterwand in de stallen.

Dit jaar viel slechts één dierenambulance in onze prijzen en dat was die in Tiel. Wij keerden € 2.750 uit voor een nieuwe computer. Die heb je als beetje ambulance al hard nodig.

De Vogelwerkgroep Boxmeer vroeg ons om geld voor 30 nestkasten voor de torenvalk, steenuil en kerkuil in het Land van Cuyk en de kop van N-Limburg. In 2007 kreeg de groep daarom € 1.500 van het Dinamo Fonds. In 2008 willen ze nog eens 30 nestkasten bijplaatsen. Als het kan, gaan we die ook financieren. De Werkgroep Kerkuilenbescherming Steenwijk e.o. tenslotte, kreeg € 250 om kosten van de materialen voor het maken van nestkasten te dekken.