Het Bestuur

Het Bestuur van het Dinamo Fonds wordt gevormd door een aantal vrijwilligers die hun maatschappelijke sporen ruimschoots hebben verdiend. Hun gezamenlijke ervaringen en gedrevenheid garanderen een efficiënte, verstandige en transparante besturing van het Dinamo Fonds.

Drs. Thérèse A.Y. van Gijn-Bruggink
voorzitter – strategisch adviseur duurzame gebiedsontwikkeling

Mr. Olaf A.R.M. Smits van Waesberghe
secretaris – directeur NR en directeur NR Academy

Mr. Casper H. Knol
penningmeester – senior banker verenigingen en stichtingen Van Lanschot Bankiers

Mr. Ernst G. Boekhorst
directeur ABN AMRO Foundation

Shirley J. Drost MSc
journalist NOS 

Cathrien M.R. van Verschuer BA
oud-dierenarts, eigenaar coaching en adviesbureau

Ir. Peter M. Weeda
coach/voorheen manager Rijksoverheid

 

Naast het bestuur heeft het Dinamo Fonds een aantal – vrijwillig betrokken – adviseurs:

Prof. dr. Jaap J. van Duijn
oud-bestuurslid en chief investment officer Robeco

Dr. W.F. Goswin A. Immink 
oud-praktiserend dierenarts 

Ir. E.J. Nusselder
architect-adviseur monumentenzorg

Eduard E. van Raalte, MIM
oud-projectmanager Nationale-Nederlanden

Jhr. mr. Frans C.M. van Rijckevorsel
oud-hoofd Directie Natuur- en Landschapsbescherming Ministerie van C.R.M.

Beloningsbeleid
De bestuursleden en de adviseurs genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De directeur werkt in opdracht van het Dinamo Fonds.

Kantoor

Marion van der Giessen – Wehrmeijer
Directeur