Het Bestuur

Het Bestuur van het Dinamo Fonds wordt gevormd door een aantal vrijwilligers die hun maatschappelijke sporen ruimschoots hebben verdiend. Hun gezamenlijke ervaringen en gedrevenheid garanderen een efficiënte, verstandige en transparante besturing van het Dinamo Fonds.

Drs. Hubert van Woudenberg Hamstra
voorzitter – directeur Bestuursdienst SBA

Mr. Olaf A.R.M. Smits van Waesberghe
secretaris – directeur NR en directeur NR Academy

Mr. Casper H. Knol
penningmeester – senior banker verenigingen en stichtingen Van Lanschot Bankiers

Drs. Thérèse A.Y. van Gijn-Bruggink
strategisch adviseur duurzame gebiedsontwikkeling

Eduard E. van Raalte, MIM
oud-projectmanager Nationale-Nederlanden

Cathrien M.R. van Verschuer, MSc BA
dierenarts en directeur/ eigenaar coachings- en adviseringsbureau

Ir. Peter M. Weeda
coach/voorheen manager Rijksoverheid

Naast het bestuur heeft het Dinamo Fonds adviseurs. Deze adviseurs zijn de volgende betrokken vrijwilligers:

Prof. dr. Jaap J. van Duijn
oud-bestuurslid en chief investment officer Robeco

Dr. W.F. Goswin A. Immink 
oud-praktiserend dierenarts 

Ir. E.J. Nusselder
architect-adviseur monumentenzorg

Jhr. mr. Frans C.M. van Rijckevorsel
oud-hoofd Directie Natuur- en Landschapsbescherming Ministerie van C.R.M.

Beloningsbeleid
De bestuursleden en de adviseurs genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De directeur is in dienst van het Dinamo Fonds.

Secretariaat

Tineke A. van Raalte-Snoek
directeur