Evaluatieformulier Dinamo Fonds

Stichting Dinamo Fonds vindt het belangrijk om projecten die we ondersteunen, te evalueren. Een evaluatie waarin open en eerlijk wordt teruggekeken op het project kan dienen als leerinstrument voor uw organisatie, voor ons als fonds en voor andere organisaties. Daarom hebben we een evaluatieformulier opgesteld en vragen wij de ontvanger van een financiële bijdrage uit ons fonds om dit formulier in te vullen. Uiterlijk een jaar nadat de uitkering is ontvangen, of bij einddatum van het project. Echter niet later dan twaalf maanden na ontvangst uitkering. Zo nodig kan er contact worden opgenomen met het bureau: info@dinamofonds.nl of telefoonnum-mer 070-324 60 06.
Het evaluatieformulier staat online klaar in de webapplicatie Dinamo Fonds onder uw account en van waaruit u het ingevulde formulier ook kunt verzenden. Na verzending ontvangt u een bevestiging per e-mail.