Comité van Aanbeveling

Het Dinamo Fonds heeft een Comité van Aanbeveling. Dit Comité bestaat uit vooraanstaande Nederlanders die de werkwijze en de doelstellingen van het Dinamo Fonds van harte onderschrijven en aanbevelen. Dit Comité van Aanbeveling is voor het Dinamo Fonds een grote eer en voor u als donateur een geruststelling dat met het geld dat aan het Fonds wordt toevertrouwd, goed wordt omgegaan.

De huidige leden van het Comité van Aanbeveling zijn:

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven 
voorzitter Nationaal Groenfonds
oud-voorzitter Nationaal Restauratiefonds

Mr. Hans van den Broek
oud-minister van Buitenlandse Zaken
oud-lid van de Europese Commissie

Drs. Aad G. Jacobs
oud-voorzitter van de Raad van Bestuur ING Groep

Dr. Pieter Winsemius
oud-minister van VROM
oud-voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten