Wat doet het fonds?

Het Dinamo Fonds beheert geld dat in eerste van donateurs is verkregen. Door dit geld met zorg en verstand van zaken te beleggen, groeit het kapitaal. De inkomsten hieruit worden gebruikt om onze goede doelen dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg te kunnen bevorderen. Hoe groter het vermogen, hoe meer we kunnen uitkeren. Daarom zijn we pas echt tevreden als beide getallen – het fondsvermogen en het totaal van de uitkeringen – mooie stijgingen laten zien.

Voor het beheren en beleggen van kapitaal is kennis en ervaring nodig en deze is in ruime mate aanwezig in het Bestuur.

Het uitkeren van de vermogensinkomsten is niet meer dan een administratieve bezigheid. De beantwoording van de vraag aan wie, is echter een beleidstaak die onderzoek, ervaring en inzicht vereist. Het bestuur beschouwt de selectie van de te begunstigen projecten als één van zijn belangrijkste functies. De selectie van de projecten gebeurt tijdens de halfjaarlijkse bestuursvergaderingen.

Doordat zowel het Bestuur als de Adviseurs uit vrijwilligers bestaat en er minder dan 1,5% van het beheerde vermogen wordt besteed aan (administratieve en acquisitie) kosten, wordt meer dan driekwart van het inkomen uitgekeerd aan goede doelen.

De financiën worden op eenvoudige wijze in het betreffende jaarverslag gepresenteerd, zodat iedereen gemakkelijk kan volgen wat er financieel bij ons omgaat.